خرید شال ستایش بکام از میلان

دیوید بکام حاضر شده از بخش عمده دستمزد خود بگذرد تا بتواند مدت بیشتری به صورت قرضی در میلان بماند.

به گزارش گل، او گفته هیچ تردیدی درباره این تصمیم خود نداشته: «از یک چیز مطمئنم، بسیاری از بازیکنان در اروپا هستند که حاضرند از جیب خود پول بپردازند تا در باشگاهی مثل میلان بازی کنند. من هر کاری کرده‌ام تا بتوانم تا انتهای فصل در میلان بمانم.»

گفته می‌شود کارلو آنچلوتی در تابستان به چلسی می‌رود ولی این بازیکن 33 ساله اعتقاد دارد کارلتو در چلسی خواهد ماند: «وقتی به میلانلو آمدم آنچلوتی داشت انگلیسی یاد می‌گرفت. هر بار سعی می‌کنم اشتباهات او را تصحیح کنم او روی این اشتباهات خود تاکید می‌کند و می‌خندیم. اما خبری از چلسی نیست.»

این بازیکن سابق منچستریونایتد در یادگیری زبان ایتالیایی مشکل دارد: «پیشرفت زیادی نداشته‌ایم. می‌توانم به داور تبریک بگویم یا به پیپو بگویم گل خوبی زدی. مالدینی انگلیسی حرف می‌زند و گتوزو هم هست که انگلیسی حرف می‌زند که در آن مسلط است. حرف‌های او را به خوبی درک می‌کنم.»