خرید شال انتقاد شدید ایران از دبیركل سازمان ملل

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به بان كی مون شدیداً از اظهارات اخیر وی در خصوص سخنان رئیس جمهور كشورمان در ژنو انتقاد كرد.

محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نامه با رد اظهارات غیر قابل قبول بان كی مون بر ضرورت تلاش دبیر كل جهت حفظ اعتبار و بی طرفی سازمان ملل تاكید نمود.

خزاعی در این نامه ، بیانیه دو روز قبل بان كی مون در ژنو در خصوص سخنان رئیس جمهور كشورمان در كنفرانس ضدنژادپرستی در سوئیس و نیز اظهارات دبیر كل در كنفرانس مطبوعاتی اش در این خصوص را مردود، غیرقابل قبول و تاسف آور توصیف کرد.

وی تاكید نموده است با توجه به این واقعیت و ضرورت كه دبیر كل سازمان ملل باید بی طرف بوده و اظهاراتش منصفانه باشد و نیز با نظر داشت ماهیت صرفاً بین المللی شخصیت و مسئولیتهای دبیركل سازمان ملل، این انتظار منطقی وجود داردكه نهایت دقت و تلاش بكار گرفته شود تا از اعمال اقدامات گزینشی، بكارگیری استانداردهای دوگانه و نیز اتخاذ مواضع جانبدارانه و غیرمنصفانه توسط سازمان ملل و مسئولین این سازمان خودداری شود.

سفیر ایران در سازمان ملل خطاب به بان گفته است در حالیكه بردباری و احترام به آزادی بیان از جمله اصولی است كه باید در جلسات سازمان ملل مورد احترام قرار گیرد و علاوه بر آن در بیانیه و برنامه عمل دوربان در سال 2001 و نیز در سند نهایی كنفرانس بازبینی سند دوربان هم مورد تاكید قرار گرفته اما دقیقاً همین اصول به نحوی غیرقابل قبول و آشكارا با بعضی حركات و اظهارات غیرقابل توجیه نادیده گرفته شد.

وی افزوده است: ما در كنفرانس ژنو نمونه ای آشكار از عدم بردباری توسط بعضی را شاهد بودیم و این كاملاً برخلاف روح و مفاد اسناد متعدد سازمان ملل در این زمینه و نیز ادعای آزادی بیان از سوی برخی مدعیان آن بود و رئیس یك كشور صرفاً بخاطر اعمال حق آزادی بیان در طرح نظرات كشور خود كه در عین حال بیان كننده دیدگاه اكثریت قاطع اعضای سازمان ملل در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی نیز می باشد مورد اینگونه انتقادات شدید غیرمنصفانه و غیرقابل توجیه قرار گرفت.

وی ادامه داد این در حالی است كه جنایات رژیم صهیونیستی بر همه از جمله سازمان ملل آشكار است و سازمان ملل خود نیز در گزارشات و قطعنامه های مختلفش جنایات این رژیم را تشریح و محكوم نموده و گزارشگران سازمان ملل نیز این جنایات را از جمله تحت عنوان جنایات جنگی، پاكسازی نژادی و عبارات مشابه توصیف كرده اند.

خزاعی ضمن انتقاد از برخورد گزینشی دبیر كل سازمان ملل در این نامه همچنین تاكید كرده است: این اظهارات و از جمله بیانیه شما علیه اظهارات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت می گیرد كه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین و نیز اتهامات، اظهارات و تهدیدات مقامات این رژیم علیه تهران از جمله تهدیداتی كه در نامه مورخ 15 آوریل خود به شما منعكس كرده ام با سكوت مطلق جنابعالی و سازمان ملل مواجه و كاملاً بی پاسخ مانده است.

در بخش پایانی نامه سفیر ایران در سازمان ملل تصریح شده به عنوان یك عضو بنیانگذار سازمان ملل و به عنوان كشوری كه عمیقاً نگران حیثیت سازمان ملل است معتقدیم كه اینگونه حركات و اظهارات تنها سبب ضربه زدن به اعتبار آن سازمان و نیز مخدوش كردن اعتبار دبیر كل آن خواهد شد و این امری است كه باید جلوی آن گرفته شود.