خرید شال بیماری پالیزدار کذب است

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه (اصغر جهانگیر) در خصوص انتشار اخباری مبنی بر بیماری عباس پالیزدار گفت: «این موضوع را تکذیب می کنیم و ظاهراً انتشار این اخبار از سوی وکلای وی صورت گرفته و در این راستا گزارشی به مرکز حفاظت و اطلاعات ارسال نشده است.»