خرید شال پست جدید برای مهرداد بذرپاش

مهرداد بذرپاش مديرعامل فعلي گروه خودروسازي سايپا، بزودي به عنوان مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي (شستا) و قائم مقام سازمان تامين اجتماعي منصوب خواهد شد.

گزارش فارس حاكي است، شركت سرمايه‌گذاري تامين‌ اجتماعي از جمله بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور است و گفته مي‌شود طرح‌هاي رئيس‌جمهور جهت گسترش تامين‌اجتماعي و توسعه بنگاه‌هاي زيرمجموعه آن، باعث شده است كه از بذرپاش بخواهد به تامين‌اجتماعي نقل مكان كند.

پيش از اين نيز، دولت با تغيير مديرعامل سازمان تامين‌ اجتماعي و انتصاب علي ذبيحي به اين سمت، عزم خود جهت اجراي برنامه‌هاي جديد در آن سازمان را آشكار ساخته بود؛ مساله اي كه اميد مي رود با رفتن بذرپاش به تامين اجتماعي پررنگ تر ‌شود.

در همين راستا، يك منبع آگاه نزديك به دولت، در زمينه تغييرات صورت گرفته و در دست اقدام تامين‌اجتماعي به خبرنگار فارس گفت: رياست محترم جمهوري بخش عمده و مهمي از رضايتمندي و آسايش مردم را در ارائه انواع خدمات بيمه‌اي و تاميني به عموم مردم مي‌داند. توسعه بيمه درمان، بيمه بيكاري و انواع بيمه‌هاي ديگر و خدمات تاميني و ارتقاء سطح بازنشستگي كه در دستور توسعه‌اي سازمان قرار گرفته است پيرو همين نظر است.

مهرداد بذرپاس از سال 84 به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي عضو هيات مديره گروه خودروسازي سايپا بوده و در سال 86 به مديرعاملي سايپا منصوب شد.