خرید شال وضعيت حاكم بر سازمان ورزشي، نابسامان و بسيار افراطي است

عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به جلسه‌ي هفته‌ي گذشته فراكسيون ورزش كه مايلي‌كهن در آن حضور داشت، گفت: در آن جلسه بنده هشدارهايي بابت موضع‌گيري ايشان دادم كه نتيجه هم نداد. ظاهرا عده‌اي كمر همت را بسته‌اند كه دولت و آقاي احمدي‌نژاد را با اين وضعيت زمين‌گير كنند.

به گزارش ايسنا، حسن ونايي ابراز داشت: طي چند هفته‌ي گذشته با بي‌تدبيري كامل فدراسيون فوتبال و بدون تدبير و كار كارشناسي، سرمربي تيم ملي كه از جايگاه اجتماعي مناسبي برخوردار بود بركنار شد كه عواقب خاص خودش را داشت و اين ماجرا به اينجا ختم نشد و طي يك كار غيركارشناسي آقاي مايلي‌كهن را منصوب كردند.

وي گفت: بيشترين ضرر انتصاب مايلي‌كهن آن بود كه گفته مي‌شود با دستور مستقيم رييس جمهور منتصب شدند، كه اين نه تنها عوارض ابتدا به ساكن داشت، در ادامه حاشيه‌هاي بسيار زيادي مايلي‌كهن ايجاد كرد كه هر چقدر ما جلو آمديم موجب آسيب‌پذيري دولت از طريق فدراسيون فوتبال شد.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، گفت: همه‌ي اين عوامل نشان مي‌دهد كه ما با يك وضعيت نابسامان بسيار افراطي كه بر سازمان ورزشي كشور حاكم است روبه‌رو هستيم و با بي‌كفايتي متوليان امر ورزش اعم از آقاي علي‌آبادي و فدراسيون فوتبال همه‌ي عوامل دست به دست هم داده‌اند كه كشوري كه از قدمت بالايي برخوردار است در مقابل تيم قطر تيم پرسپوليسش مي‌بازد و اين نشان مي‌دهد كه ما واقعا چوب حراج به حيثيت كشورمان زده‌ايم.

ونايي گفت: در حال حاضر برخي سعي دارند مديريت كشور را خدشه‌دار كنند، و بيشترين اتفاق هم در بحث فوتبال رخ داده است و اين بحث به يكي از معضلات جدي تبديل شده و دولت مجبور است در مقابل افكار عمومي نسبت به عملكرد ورزش پاسخگو باشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، گفت: آنچه مسلم است يك مافيايي در كشور وجود دارد كه به دنبال منافع باندي و گروهي خود هستند و به همين دليل در اين زمينه كار مي‌كنند.