خرید شال موازی کاری به روایت ایرنا

کارشناسان علوم تربيت بدني و ورزش کشور معتقدند تشکيل دو فدراسيون ورزش همگاني و روستائي و عشايري نوعي موازي کاري در توسعه ورزش محسوب مي شود که بر خلاف سياست ها و برنامه هاي دولت است.

به گزارش ايرنا، فدراسيون ورزش هاي همگاني جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد امکانات و بستر مناسب و به منظور ايجاد سلامتي، نشاط و شادابي عموم مردم در سال 1371 تشکيل و به عنوان زير مجموعه فدراسيون جهاني ورزش هاي همگاني (TAFISA) فعاليت خود را آغاز کرد.
فعاليت هاي اين مجموعه از سال 1358 تا 1371 با عنوان جهاد تربيت بدني در محدوده چهار انجمن بود.

در حال حاضر 26 انجمن ورزشي تحت نظر فدارسيون ورزش هاي همگاني فعاليت مي کنند و ورزشکاران هفت رشته ورزشي اين فدارسيون نيز در مسابقات برون مرزي شرکت مي کنند.
فدراسيون ورزش هاي روستايي و عشايري نيز از سال 1384 با مجوز سازمان تربيت بدني فعاليت خود را در دو زمينه ورزش هاي کلاسيک و ورزش هاي بومي و همگاني آغاز کرد.

اين فدراسيون در بخش ورزش هاي کلاسيک در رشته هاي فوتبال چمني و خاکي، فوتسال سالني، واليبال ساحلي، دو وميداني، کشتي آزاد، طناب کشي و سوارکاري فعاليت دارد.
در زمينه ورزش هاي بومي و محلي نيز تا کنون بيش از سه هزار ورزش و بازي سنتي شناسائي و فدراسيون روستايي و عشايري براي معرفي و ثبت جهاني اين ورزش ها تلاش مي کند.

يکي از اهداف اصلي فدارسيون ورزش هاي روستايي و عشايري استفاده از کارکردهاي مختلف ورزش براي توانمند کردن جامعه مولد روستايي و عشايري کشور است.

لزوم برنامه ريزي به منظور مشارکت هر چه بيشتر روستائيان در ورزش کشور، پيش بيني تمهيدات مقتضي از قبيل امکانات و تجهيزات، برگزاري مسابقات ورزشي در روستاها و تامين نيروي انساني متخصص در امر ورزش از مهمترين استراتژيهاي سازمان تربيت بدني در روستاها است که از طريق فدراسيون روستايي و عشايري پيگيريي مي شود.

برخي از کارشناسان علوم تربيت بدني و ورزش کشور تشکيل اين دو فدراسيون را نوعي موازي کاري در توسعه ورزش کشور مي دانند.
آنان “توسعه ورزش هاي شهري در روستاها ” و ” مشخص نبودن متولي حقيقي ورزش هاي بومي و سنتي” را از ديگر مشکلات کارکرد اين دو فدراسيون مي دانند.
در گزارش زير و در گفت و گو با کارشناسان و مسئولان سازمان تربيت بدني به اين موضوع پرداخته مي شود.

*شايد موازي کاري باشد ولي تداخل کاري ندارند
“محمد علي آبادي”، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني با بيان اينکه وقتي گفته مي شود ورزش همگاني يعني اينکه همه ورزش کنند، گفت: يکي از جاهايي که همه مي توانند ورزش کنند روستاها است.

وي با تاکيد بر اينکه مرزهاي کار براي اين دو فدراسيون مشخص است و تداخل کاري بين آنان بوجود نمي آيد، افزود: وقتي در يک روستا ورزش هايي مثل لوچو، طناب کشي و.. انجام مي دهند ، در اصل ورزش همگاني است.

وي در پاسخ به اين سئوال که “آيا بررسي شده است که در کشورهاي ديگر اين تشکيلات با يکديگر فعاليت مي کنند يا نه”، گفت: فکر نمي کنم کشورهاي ديگر اين دو فدراسيون را با هم داشته باشند.

*موازي کاري در کشور ما تازگي ندارد
“عزالدين حيدري”، رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني با اشاره به اينکه در خيلي از ادارات کشور موازي کاري وجود دارد، گفت: موازي کاري در کشور ما تازگي ندارد اما تداخل کاري باعث رکود کارها مي شود.

وي با اشاره به برگزاري سمينار توسعه ورزش هاي سنتي و بومي با همکاري يونسکو در تهران، گفت: ورزشهاي روستائي و عشايري با ورزش هاي بومي و سنتي تفاوت زيادي با هم دارند و روستايي و عشايري ورزش هاي خاص خود مانند سوارکاري، تيراندازي و هيزم شکني را دارد.
رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني با تاکيد بر اينکه ورزش هاي بومي و سنتي تنها در روستاها نيست بلکه در شهرها نيز وجود دارد، افزود: بازي “لرگي” آذربايجان در تمام اعياد و جشن هاي مردم در شهرها و روستا هاي آذربايجان غربي انجام مي شود.

وي تصريح کرد: ورزش هاي سنتي مثل ورزشهاي باستاني است با اين تفاوت که فقط در روستاها وجود ندارد.

حيدري با تاکيد بر اينکه برنامه هاي فدراسيون ورزش هاي همگاني بر اساس برنامه هاي فدراسيون جهاني اين رشته است، گفت: کميته اي در سازمان تربيت بدني وجود دارد تحت عنوان” ساماندهي رشته هاي سرگردان” که اين کميته تصميم مي گيرد کدام رشته ورزشي در کدام فدراسيون فعاليت کند.

* در گذشته هيچ کس متولي ورزش در روستاها نبود
“غلامرضا جعفري”، رئيس فدراسيون روستائي و عشايري با اشاره به اينکه اين فدراسيون مسئوليت خدمات رساني به جامعه ورزش در روستاها را برعهده دارد، گفت: در گذشته هيچ کس متولي اين کار نبود و مسئولين ورزش در بحث شهرها آنقدر درگير مشکلات بودند که روستاها فراموش شده بود.

وي تصريح کرد: دفتر توسعه ورزش روستائي سازمان تربيت بدني به عنوان يک تشکيلات دولتي وظيفه احياي ورزش هاي سنتي را بر عهده دارد و براي فعاليت اجرايي در اين حوزه نيازمند زير مجموعه هايي است.

رئيس دفتر توسعه ورزش هاي روستائي سازمان تربيت بدني تاکيد کرد با توجه به توانائي ها و امکاناتي که فدراسيون روستائي و عشايري دارد مي تواند ورزش هاي سنتي و بومي را رواج دهد.

*ايران تنها کشوري است که فدراسيون روستائي و عشايري دارد
“محمد هادي حسام”، معاون ورزش هاي همگاني سازمان تربيت بدني با بيان اينکه ايران تنها کشوري است که براي ورزش هاي روستائي و عشايري خود فدراسيون دارد، گفت: هر چه در شناسائي ورزش ها پيش مي رويم متوجه مي شويم خيلي از ورزش هاي ايران ناشناخته است.
وي با تاکيد بر اينکه فدراسيون ورزش هاي روستائي و عشايري در زمينه شناخت اين ورزشها فعاليت مي کند، افزود: از چند سال پيش بخشي از اين ورزش ها مثل “کشتي لوچو” و “کشتي گيلي مردي” و… به فدراسيون همگاني محول شد.

معاون ورزش هاي همگاني سازمان تربيت بدني وظيفه محوله به فدراسيون ورزش هاي روستائي و عشايري را در دو زمينه دانست و افزود: محور نخست فعاليت اين فدراسيون توسعه ورزش در روستاها است که طبيعتا بايد ورزش را به عرضه رقابتي ببرد و محور بعدي کار اين فدراسيون شناخت و توسعه ورزش هاي بومي و سنتي است.

حسام در پايان تصريح کرد: به عقيده من کار اين دو فدراسيون مثل دو بال يک پرنده مکمل يکديگر هستند و اگر روزي نياز باشد، در مورد آنها تصميم گيري جديدي خواهد شد. اما در حال حاضر هر دو فعال هستند و جاي تقدير از آنان نيز دارد.