خرید شال فروش 9 ميليون بليت براي المپيک و پارالمپيک لندن

کار فروش نزديک به 9 ميليون قطعه بليت بازي هاي المپيک و پارالمپيک 2012 لندن از سال 2011آغاز خواهد شد.

به گزارشکميته ملي المپيک؛ بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي مسوولان ستاد برگزاري بازي هاي المپيک و پارالمپيک 2012 لندن، هفت ميليون 700 هزار بليت براي بازي هاي المپيک و 1/5 ميليون بليت براي بازي هاي پارالمپيک در دسترس علاقمندان به تماشاي اين دوره از بازيها خواهد بود.

9 ميليون و 200 هزار قطعه بليت براي اين دو رويداد ورزشي بزرگ از سال 2011 به فروش گذاشته خواهد شد و با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تعدادي بليت براي آغاز هر مسابقه باقي خواهد ماند تا علاقمنداني که موفق به پيش خريد نشده‌اند بتوانند از در ورودي ورزشگاهها آن را تهيه کنند.

همچنين مسوولان کميته برگزاري بازي هاي المپيک 2012 لندن درصدد هستند با عرضه بليت با يک قيمت عادلانه شرايط لازم براي حضور تماشاگراني از قشرهاي مختلف را فراهم کنند.

گفتني است که در روز مسابقه ، هر بليت شامل حمل و نقل عمومي رايگان بوده واين امر به منظور ترغيب تماشاگران براي استفاده از حمل و نقل عمومي و بهره مندي از تمامي جشن‌هاي ترتيب داده شده در شهر خواهد بود.