خرید شال عجيب‌ترين حرف‌هاي تاريخ از منظر جناب مشايي

بهتر است كساني كه اين صحبت‌ها را مطرح مي‌كنند، وقتي مي‌فهمند حريف كارهاي خوبي براي منافع ملت انجام مي‌دهد، اينقدر آشكار پيش مردم نگويند، يا اگر حالش را ندارند از خودشان دفاع كنند، بهتر است حداقل سكوت كنند و حرفي نزنند كه مردم بيشتر نسبت به ماهيت اينها ترديد كنند. معاون رئيس‌جمهور گفت: كساني كه مي‌گويند اجلاس دوربان موجب انزواي ايران شده، ناشي‌گري سياسي مي‌كنند. به گزارش ايلنا، اسفنديار رحيم مشايي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران درپاسخ به اين سؤال كه گروهي معتقدند در اجلاس دوربان به ملت ايران توهين شد، اظهارداشت: اين حرف جزو عجيب‌ترين حرف‌هاي تاريخ است. زماني ايران به سختي در محافل بين‌المللي شركت مي‌كرد و هميشه مجبور بود صحنه‌ها را ترك كند، اما امروز رئيس‌جمهور ايران در يك كنفرانس بسيار مهم و بين‌المللي شركت مي‌كند و ديگران صحنه را ترك مي‌كنند؛ آن‌وقت ما منزوي مي‌شويم؟ وي افزود: بهتر است كساني كه اين صحبت‌ها را مطرح مي‌كنند، وقتي مي‌فهمند حريف كارهاي خوبي براي منافع ملت انجام مي‌دهد، اينقدر آشكار پيش مردم نگويند، يا اگر حالش را ندارند از خودشان دفاع كنند، بهتر است حداقل سكوت كنند و حرفي نزنند كه مردم بيشتر نسبت به ماهيت اينها ترديد كنند. رئیس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اشاره به اينكه اولين بار است كه در يك صحنه بين المللي برنامه را بهم مي‌زنند، تصريح كرد: به ما مي‌گفتند كه ما حرفي براي گفتن نداريم، منطق نداريم و صرفا آدمهايي هستيم كه جنگ مي‌كنيم؛ اما رئيس جمهور ما در كلمبيا 20 دقيقه فحش را تحمل كرد كه بگويد سخن ما با دنيا چيست.
وي ادامه داد: اين فرصت استنثايي براي ما بود، درحالي كه آنها همه رسانه‌هاي بين المللي موثر را در اختيار دارند و ما رسانه موثر بين المللي نداريم اين دستاورد بزرگي بود. مشايي با اشاره به برخوردهاي بعد از اجلاس تصريح كرد: وقتي ديپلمات‌هاي كشورهاي ديگر به ما رسيدند گفتند كه واقعا رئيس جمهور شما كار اساسي كرد. وي خاطرنشان كرد: اگر رئيس‌جمهور در دانشگاه كلميبا جلسه را ترك مي‌كرد چون ايشان ميهمان بودحق داشت يا مي‌گفت من چون رئيس جمهورم توهين‌ها را تحمل نمي كنم، اما ايشان ايستاد و تحمل كردو نشان داد كه ملت ايران اهل گفت و گو است و نه اهل خشونت. معاون رئیس‌جمهور يادآور شد: تا دو سه سال قبل مي‌گفتند كه اينها(ما) اهل جنگ هستند و مي‌خواهند همه را بكشند حالا كه پاي يك تريبون بين المللي ايستاده‌ايم آنها سخنراني رئيس‌جمهور ما را بهم مي‌زنند.اين اتفاق بسيار بزرگي و دستاورد بزرگي است. مشايي در پاسخ به اين سؤال كه چرا نمايندگان كشورهاي اروپايي محل اجلاس را ترك كردند،گفت: صهميونيست‌ها به دو شيوه در عرصه بين المللي عمل مي‌كنند، يك روش آشكار است كه به صحنه مي‌آيند و تيراندازي مي‌كنند ،مي كشند و سروصدا مي‌كنند كه اين روشهاي دم دستي است، اما گروهي هستند كه برنامه ريز اصلي دنيا هستند و حمايت از صهميونيسم را برنامه ريزي مي‌كنند. براي مقابله با آنها بايد با كلي معادلات بين المللي برنامه ريزي كنيد تا آنها عقب نشيني كنند. وي تصريح كرد:اصل كار صهيونيست‌ها اين است كه در برنامه ريزي بزرگ جهاني كار را مديريت مي‌كنند، آقاي رئييس جمهور در اجلاس دوربان مظهر نژاد پرستي را آشكار كرد و گفت كه صهيونيسم مصداق نژادپرستي است. اگر گروهي سروصدا كنند طبيعي است و به همان گروه اول مرتبط است. اما اگر در يك اجلاس بين المللي اجازه حضور پيدا كنند و بعد هم با تشويق‌هاي مكرر روبرو شوند،اين نشانه شكست است. معاون رئیس‌جمهور تاكيد كرد: آنها در بيشتر فيلم برداري‌ها ما را نشان مي‌داندند كه داشتيم كف مي‌زديم در حالي كه تمام سالن داشتند كف مي‌زندند اين نشان مي‌دهد كه آنها يك شكست بسيار بزرگ خورده اند و آنها احساس مي‌كنند مديريت پشت صحنه صهيونيسم ضعيف شده است. وي ادامه داد: مگر رئیس‌جمهور درباره ساير كشورها حرفي زد كه نمايندگان آن كشورها اجلاس را ترك كردند؟ ايشان راجع به جنايات رژ‍يم صهميونيستي صحبت كردند.معناي ترك كردن جلسه در اين شرايط چيست؟ معنايش اين است كه آنها آشكارا دارند از پشت پرده هزينه مي‌كنند و اين اتفاق بزرگي است. مشايي با تاكيد براينكه معتقدم يك اتفاق ساده نيست و يك رويداد بزرگي است كه در آينده آثار آن را خواهيم ديد،گفت: آقاي احمدي نژاد با دركي كه از اين اجلاس داشت و با علم به اين اجلاس طراحي شده بود كه مصداق صهميونيست را از رژيم صهيونيستي در روز هلوكاست برداشته شود، در اين اجلاس شركت كرد. وي خاطر نشان كرد: شركت ايشان در اين اجلاس نشان مي‌دهد كه رئيس جمهورما به روز و به لحظه است و تحليلش اين است كه يك توطئه بزرگ دركار است كه قدرتها تهيه كردند. معاون رئيس جمهور افزود :حتي گفت وگوهاي كارشناسي چند روز قبل هم اين موضوع را تاييد كرد اگر ما يك كارشناس را به اين اجلاس مي‌فرستاديم تاثيري نداشت، جهان اين را موضوع را نمي فهميد.درحالي كه حضور آقاي احمدي نژاد دو دستاورد داشت اول اين كه آقاي احمدي ن‍ژاد كيست و دوم اينكه آنها عقب نشيني كردند وجا زندند. مشايي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا دستاورد اجلاس براي رقابت‌هاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد تبعاتي ندارد،اظهار داشت: اولا ايشان كارش را براساس تبعات انتخاباتي تنظيم نمي‌كند، آقاي احمدي نژاد را كه مي‌شناسيد كاري به اين حرفها ندارد؛ اوحتي در دور اول انتخابات رياست جمهوري با آنكه شناخته شده نبود، حاضر نبود حتي يك عكس انتخاباتي بگيرد كه ملاك كار تبليغات شود. ايشان به تكليف عمل مي‌كند.وي افزود: فكر مي‌كنم عكس اين موضوع صادق است، امروز ملت ايران احساس عزت مي‌كنند اين عزت در سياستهاي خارجي آقاي دكتر احمدي نژاد متبلور است. معاون رئيس جمهور درپاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد برخي از كانديداها عملكرد رئیس‌جمهور در اين اجلاس را نقد كردند،خاطرنشان كرد:فكر مي‌كنم اين ناشي‌گري سياسي است ، اگر اين دوستان سكوت كنند به نفعشان است چون قضاوت قاطبه ملت چيز ديگري است.قضاوت مردم اين است كه در يك جايگاه بين المللي رئیس‌جمهور ايران توانسته حرفهايش را بزند. مشايي در پاسخ به سؤال ديگري كه گفته مي‌شود مضرات اين حضور بيشتر از منافع براي ملت ايران بود،گفت: اصلا مضراتي نداشت همه اش منفعت بود. خبرنگاري پرسيد در جريان سخنراني آقاي احمدي نژاد تصاوير منتشر شده حاكي از كف زدن‌هاي هيات ايراني بود،مشايي در پاسخ گفت: در آن اجلاس نمايندگان همه ملت‌ها بودند.چه كسي اين تصاوير را اينگونه پخش كرد؟معلوم است بي بي سي اين كار را كرد در حالي كه حتي سي ان ان پخش مستقيم داشت و آنها اين كار را نكردند؛ برخي‌ها كه كوشيدند اين كار را بكنند خودشان را مفتضح كردند. وي يادآور شد: در كلميبا خودم بودم، گروهي از دانشجويان به اين دليل كه در سالن سخنراني جا نبود بيرون از سالن سخنراني را مي‌ديدند.همين شبكه‌هاي تلويزيوني تابلوي عبور ممنوع جمعيت صهيونيست را كه عده خيلي كمي هم بودند جوري منتشر كردند كه انگار اين دانشجويان بوند كه اعتراض داشتند. رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاطرنشان كرد: آنها مي‌خواستند اينگونه القا كنند كه اين جمعيت مخالفان احمدي نژاد زياد بودند درحالي كه ديديد كه دنيا اين تصاوير را نپذيرفت و آنها صحنه بين المللي را باختند. وي با بيان اينكه با حضور آقاي احمدي نژاد در اجلاس دوربان همه طرحهاي صهيونيست‌ها هوا شد،تصريح كرد: در اين چند سال گروهي به ما مي‌گفتند سكوت كنيم، به پيغمبر ما اهانت مي‌كردند، وقتي اعتراض مي‌كرديم مي‌گفتند ما نمي توانيم جلوي رسانه‌ها را بگيريم رسانه‌ها آزادند و هركس بايد حرفش را بزند حالا رئیس‌جمهور ما مي‌گويد من حرف مي‌زنم شما گوش بدهيد اين هيچ ضرري نداشته و همه اش منفت بود بعضي‌ها هم كه معترض هستند به دنبال منافع سياسي خود هستند. فقط مسئوليت‌ها منتقل شد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا درباره اختلاف نظر وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره سازمان حج و زيارت گفت: شوراي عالي اداري تصميم گرفت براي هماهنگي بيشتر به دليل مشكلاتي كه در سفر وجود داشت،اين اقدام را انجام دهد. وي در پايان تاكيد كرد : وقتي اين دو دستگاه همزمان اين كار را مي‌كردند،نظر رئيس‌جمهور و شوراي عالي اداري اين بود كه اين موازي كاري‌ها صورت نگيرد.در حال حاضردر ماموريت اين سازمان هيچ تغييري در پيش نيامده همان سازمان است با همان مسئوليت‌ها ؛با اين تفاوت كه امور سفر به سازمان حج و زيارت منتقل شده است. اگر در ماموريت‌ها تغييري بوجود مي‌آمد آن وقت يك بحث ديگر بود.