خرید شال حجازي: مسئولان ابومسلم با قرارداد به كميته انضباطي بيايند

سرمربي اسبق تيم فوتبال استقلال تهران گفت: از مسئولان ابومسلم درخواست مي كنم كه با قرارداد به كميته انضباطي بيايند.

به گزارش فارس، پيرو اظهارات مديرعامل ابومسلم مبني بر شكايت رسمي از ناصر حجازي به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال و ادعا بر استرداد مبلغ 4 ميليون تومان حجازي به فارس، اظهار داشت: بنده طبق قراردادي كه با مدير عامل و قائم مقام سابق ابومسلم منعقد كردم بايد مبلغ 140 ميليون تومان از اين باشگاه دريافت كنم.

وي افزود: 70 ميليون تومان نيز به آقاي امير حسين پيرواني كه دستيارم بود پرداخت شود اما به دليل علاقه اي كه به ابومسلم داشته و دارم نخواستم با گرفتن اين مبلغ كه حق قانوني بنده و دستيارم بوده به اين باشگاه ضرري وارد شود اما گويي مديريت جديد در جريان ماجرا قرار ندارد.

حجازي ادامه داد: از آنها مي‌خواهم حتما با قراردادي كه با من تنظيم كرده بودند و نسخه اي از آن دست خودشان است به كميته انضباطي بيايند زيرا به دليل مسائل مطرح شده طلب خود و دستيارم از اين باشگاه خواهم گرفت.

ضمن اينكه دو فقره چك اين باشگاه در اختيار من است و يكي فقره از اين دو چك را به آقاي شكوهي داده بودم كه تاريخ را عوض كند كه در آن برهه كه به دليل عدم پايبندي ابومسلم و عدم توافقات حاصل شده مشهد را ترك و به تهران آمدم.

حجازي از هر گونه اظهار نظر در مورد سرمربيگري افشين قطبي در تيم ملي و تساوي استقلال مقابل ام صلال خودداري كرد.