خرید شال جلالي: هيچکس ازفدراسيون با من تماس نگرفته است

سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان هرگونه مذاکره با فدراسيون فوتبال براي تصدي پست سرمربيگري تيم ملي را تکذيب کرد.

مجيد جلالي سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان به برناگفت:”نمي دانم چه مسائلي درباره بنده مطرح شده و چه شايعاتي وجود دارد اما تا اين لحظه هيچکدام از مسئولان فدراسيون فوتبال با بنده مذاکره نداشته اند.”

جلالي افزود:”در حال حاضر تمرکزم را روي تيمم و بازي حساس روز يکشنبه گذاشته ام و ترجيح مي دهم تا زماني که مذاکره اي بابنده نشده تمايل يا عدم تمايل خود براي حضور در تيم ملي را اعلام نکنم.”