خرید شال جريمه ده هزار دلاري در انتظار استقلال

كنفدراسيون فوتبال آسيا تيم استقلال را با جريمه تهديد كرد.

به گزارش ايپنا، حاجي كمرالدين ناظر ديدار استقلال و ام‌صلال پيش از اين ديدار با توجه به سوابق استاديوم آزادي در پرتاب ترقه به اين باشگاه هشدار داد كه در اين بازي چنين مواردي بوجود نيايد و در صورت مشاهده چنين رفتارهايي از سوي هواداران اين باشگاه جريمه مي شود.

بر اساس اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا جريمه در نظر گرفته شد نيز 10 هزار دلار است.