خرید شال ‘به عنوان وظيفه موفقيت دولت را تبلیغ کنید’

همايش سراسري مديران ستادي و استان‌هاي سازمان‌هاي تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، خدمات درماني و بيمه روستائيان و عشاير امروز در مجتمع فرهنگي – ورزشي نگين سازمان تامين اجتماعي برگزار شد.

سایت کلمه نوشت: نخستين سخنران همايش حجت‌الاسلام صديقي بود که درباره وظيفه مهم مديران سازمان‌هاي مذکور در خدمت به مردم سخن گفت و در انتها به توضیح درباره ويژگي‌هاي رئيس‌جمهور آينده پرداخت.

دومين سخنران این همایش رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بود.

جعفرزاده در سخناني که بيشتر به يک سخنراني انتخاباتي شباهت داشت، در ابتدا به توصيف موضع‌گيري‌هاي آفندي (تهاجمي) سياست‌هاي خارجي دولت نهم در مقايسه با آنچه که سياست‌هاي پدافندي (تدافعي) دولت‌هاي گذشته می‌خواند، پرداخت و دستاوردهاي سياست خارجي دولت را در مقايسه با مواضع از دست رفته دولت‌هاي گذشته در صحنه‌هاي سياسي برشمرد.

وی با ذکر نمونه آن چه که از موفقيت‌هاي خارجی دولت نهم در سفرهاي خود مشاهده کرده، به توضیح درباره شعارهاي اصولي دولت نهم – عدالت‌محوري، مهرورزي و خدمت به مردم- پرداخت و توزيع سهام عدالت را مصداق تحقق شعارهاي دولت نهم دانست و پس از ذکر موفقيت‌هاي دولت در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از مديران حاضر در جلسه خواست به عنوان يک وظيفه جهت‌گيري‌ها و موفقيت‌هاي دولت نهم را در زمينه گسترش بيمه‌هاي اجتماعي، افزايش حقوق بازنشستگان در قانون مديريت خدمات کشوري در مقايسه با شرايط گذشته را نشر و تبليغ نمایند.