خرید شال مجلس براي واگذاري ورزش همگاني به شهرداري‌ها اقدام مي‌كند

عضو فراكسيون ورزش مجلس گفت: در آينده نزديك بايد براي واگذاري طرح ورزش همگاني به شهرداري اقدام شود.

يوناتن بت‌كليا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص عملكرد شهرداري تهران در ورزش همگاني اظهار داشت: عملكرد آنها در 2 سال اخير با توجه به اينكه در پارك‌ها فضاهاي خاصي را براي ورزش در زمينه هاي سخت‌افزاري و نصب دستگاه‌ها انجام داده، خوب بوده است. شهرداري با اين طرح، ديدگاه مثبتي در ورزش دارد و اين كار مي‌ تواند اميد بخش باشد. اگر يك مقدار اختيارات بيشتري در اختيار شهرداري باشد، مي‌توان فضاهاي بيشتري را در نظر گرفته و كارهاي ورزشي را گسترش دهد.

وي ادامه داد: شهرداري در طرحي ديگر با برگزاري مسابقات مختلف در مناطق 22 گانه مانند دوچرخه‌سواري، دووميداني، شطرنج و فوتبال، مردم را به سمت ورزش سوق داده است. اين برنامه‌ها كار خوبي از شهرداري بود كه با رضايتمندي مردم جامعه همراه بود.

بت‌كليا افزود: اگر سازمان تربيت‌بدني كمي با شهرداري نزديكي داشته باشد، طبيعتاً مي‌توان اين طرح را در كل جامعه بوجود آورد.

وي در خصوص كمك دولت به ورزش همگاني گفت: دولت بايد يك بودجه را در نظر گرفته و براي پيشبرد امور ورزشي به شهرداري اختصاص دهد، يعني اعتباري شهرداري مشخص كند تا از آن براي ورزش همگاني استفاده كند يا اينكه قوانيني مشخص شود كه شهرداري از عوارضي كه مي‌گيرد هزينه‌اي به مكان‌ها، پارك‌ها و وسايل مناطق اختصاص دهد.

نماينده آشوريان در مجلس هشتم گفت: انتظارم از صدا و سيما اين است كه اين برنامه‌هاي همگاني را پوشش بدهد كه مردم تشويق شوند و به سمت آن روي بياورند.

وي درباره كشف استعداديابي در ورزش همگاني، خاطر نشان كرد: اگر از پارك‌ها شروع كنيم مي‌توانيم به نتايج خوبي در كشف استعداديابي برسيم. اگر به سوابق ورزشكاراني كه امروزه چهره برتر ورزش هستند، توجهي كوتاه داشته باشيم، مي‌بينيم روزي از همين كوچه‌ها و پارك‌ها به جايگاه مهمي رسيده‌اند. با گسترش اين فضاها و كشاندن خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان به پارك‌ها مي‌توانيم افرادي متخصص كه در شهرداري وجود دارد، اين استعداديابي‌ها را پيدا كرده و در آينده با برنامه‌ريزي مناسب از همين افراد در رشته‌هاي مختلف استفاده كنيم.

وي گفت: در خصوص ورزش همگاني بحثي در مجلس نشده است. در اين زمينه، در مجلس بحثي نشده است؛ اما در عمل، در سال جاري فراكسيون مجلس جلسات پي‌درپي برگزار مي‌كند كه نهايتا حتما در خصوص اين مسئله مهم با ديگر اعضاي فراكسيون بحث خواهد شد.

عضو فراكسيون ورزش مجلس اظهار داشت: در آينده نزديك بايد براي واگذاري طرح ورزش همگاني به شهرداري در مجلس اقدام شود. به عنوان يك عضو فراكسيون ورزش مجلس، حتما در اين زمينه با ديگر اعضا صحبت خواهم كرد كه اين واگذاري به نتايجي برسد چرا كه اين طرح به نفع سلامت جامعه و ورزش است.

وي گفت: شهرداري بهتر از ارگان‌هاي ديگر مي‌تواند ورزش همگاني را اداره كند؛ به دليل آن كه امكانات زيادي در اختيار دارد و مي‌تواند فضاهاي بيشتري در اختيار ورزش همگاني براي پيشرفت ورزش انجام دهد.