خرید شال علي‌احمدي وزير علوم را به مناظره دعوت كرد

مدير كل دفتر وزارتي آموزش و پرورش از اعلام آمادگي وزير آموزش و پرورش براي منظره با رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و وزير علوم پيرامون قانون حذف كنكور خبر داد.

احمد حيدري در گفت‌وگو با ”ايلنا“ افزود: به دنبال طرح موضوعات و اظهار نظرهاي مختلف پيرامون قانون حذف كنكور، وزارت آموزش و پرورش براي روشن شدن افكار عمومي آمادگي كامل دارد تا در مورد قانون حذف كنكور و پيامدهاي اجراي آن در يك ميزگرد تلويزيوني با حضور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري مناظره كند.

وي تاكيد كرد كه علي احمدي با آمادگي كامل مي‌تواند در اين مورد مناظره كند.