خرید شال تنش در شوراي مركزي کارگزاران

اصرار غلامحسين کرباسچي بر استفاده از حزب کارگزاران در حمايت از مهدي کروبي، موجب تنش در جلسه شوراي مرکزي اين حزب شد.
به گزارش خبرنگار «»، در حالي که دبير کل حزب کارگزاران در اقدامي بي‌سابقه در يک حزب سياسي، از کانديداي غير از نامزد مورد حمايت حزب خود پشتيباني کرده است، تلاش وي براي ايجاد شکاف بین شوراي مرکزي حزب و دفاتر استاني آن در انتخابات، با واکنش اعضاي حزب کارگزاران همراه شد.
کرباسچي در نشست شوراي مرکزي حزب کارگزاران تلاش داشت تا حمايت اکثر قريب به اتفاق شوراي مرکزي حزب کارگزاران از ميرحسين موسوي را به سطح تهران تقليل داده و امکان حمايت دفاتر استاني از مهدي کروبي را فراهم آورد که با واکنش اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران روبه‌رو شد.
اين اعضا با اشاره به اين که در اقدامي بیرون از عرف، رفتار غيرحزبي دبير کل کارگزاران را در حمايت از مهدي کروبي، با وجود حمايت قاطعانه اين حزب از ميرحسين موسوي پذيرفته‌اند،‌ طرح تازه کرباسچي براي تقليل تصميم شوراي مرکزي به سطح شهر تهران و ايجاد امکان حمايت از کروبي براي دفاتر استاني حزب را موجب بي‌اعتبار کردن نظام حزب دانستند.
کرباسچي نيز با طرح دوباره مسأله استعفاي خود از حزب کارگزاران، اظهار داشته است که بنا به نظرسنجي‌هاي ستاد کروبي، مهدي کروبي در چند استان از ميرحسين موسوي پيشي گرفته و موسوي نيز در چند استان از کروبي جلوتر است. وي در مجموع، وضع آن‌ها را متعادل دانست و مدعي شد که کروبي نيز به اندازه موسوي، شانس برنده شدن در انتخابات را دارد.
گفتني است، اظهارات کرباسچي، در حالي بيان شد که بنا به ادعاي سايت حامي دولت، کروبي در نظرسنجي‌ها از مهندس موسوي پيشي گرفته است.