خرید شال احداث خط 4 و 5 اتوبوس‌هاي BRT تا پايان سال

معاون ترافيک شهردار تهران از احداث و بهره‌برداري خطوط 4 و 5 اتوبوس‌هاي BRT و آغاز عمليات اجرايي خط 6 اين سامانه تا پايان سال خبر داد.
به گزارش ايسنا، مهندس تشکري هاشمي افزود: يکي از خطوط جديد سامانه اتوبوسراني تندرو که تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد، خطي شرقي- غربي (شمال شرق تا شمال غرب) است و ديگري خطي شمالي- جنوبي، که پيش بيني مي شود اين دوخط حجم انبوهي از سفرها را تحت پوشش قرار داده و تا حدي از حجم ترافيک بکاهند.معاون شهردار تهران با بيان اينکه علاوه بر خط چهار و پنج BRT تا پايان سال عمليات اجرايي خط 6 اين سامانه نيز آغاز مي شود افزود : در سال جاري همچنين تجهيز و تکميل خطوط 2،1 و 3 اتوبوس‌هاي تندرو ادامه خواهد يافت تا بتوانيم به بهترين شکل ممکن به شهروندان خدمات رساني کنيم.وي خاطرنشان کرد : در خط سه BRT نصب و تکميل سرپناه ها، ايستگاه‌ها و تجهيزات هوشمند پيگيري مي‌شود و در خط يک نيز پل‌هاي مکانيزه عابر پياده و تقاطع‌هاي غير همسطح مسير تکميل و به بهره‌برداري خواهد رسيد.مهندس تشکري ادامه داد : موفقيت و تاثيرگذاري نخستين خطوط BRT نشان از آن دارد که به واقع مي توانيم، از سامانه اتوبوس هاي تندرو به عنوان کم‌هزينه‌ترين و سريع‌ترين راه بهبود ترافيک تهران ياد کنيم.وي خاطرنشان کرد: از آنجا که تکميل وتوسعه خطوط مترو به عنوان ستون فقرات حمل‌ونقل عمومي زمان بر است، خطوط BRT مي‌تواند تا تکميل شبکه مترو بهترين گزينه کاهش ترافيک در کوتاه مدت باشد و اين امکان را فراهم کند که با هزينه‌هاي کم تعداد زيادي از سفرهاي دورن شهري را تحت پوشش حمل‌ونقل عمومي درآوريم.