خرید شال نشست پنجشنبه برای انتخاب سرمربی جدید

هيات رئيسه فدراسيون فوتبال گفت: روز پنجشنبه جلسه اضطراري هيات رئيسه براي انتخاب سرمربي جديد تيم ملي برگزار مي شود.

ناصر شفق در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ساعت 9 صبح پنجشنبه هيات رئيسه فدراسيون فوتبال جلسه اضطراري را برگزار خواهد كرد. در اين جلسه درباره انتخاب سرمربي جديد تيم ملي بحث و بررسي خواهد شد.

وي در مورد اينكه سرمربي تيم ملي از بين گزينه هاي قبلي انتخاب خواهند شد يا نه گفت: گزينه هاي جديدي هم ممكن است مطرح شود. با توجه به زمان كمي كه به پايان ليگ باقي مانده است اميدوارم جانشين مايلي كهن هر چه سريعتر انتخاب شود.