خرید شال نرخ ارزهاي‌خارجي و سكه دربازار تهران

هر يورو امروز سه شنبه در بازار تهران 13118 ريال‌ فروخته‌ شد.نرخ هر دلار امريکا 10115 ريال ‌است و هر پوند انگليس 14883 ريال‌ فروخته‌ شد.صد ين‌ ژاپن 10190 ريال‌ و فرانک‌ سوئيس ‌8672 ريال‌ فروش‌ رفت‌.قيمت هر دلار كانادا 8153 ريال بود.

نرخ‌ حواله‌ دلار امريکا و يورو هم‌ به‌ ترتيب ‌10132‌ و 13150 ريال‌ است‌‌.

هر يورو در بانک‌ ملي ايران 13053ريال‌ خريداري‌ و 13102 ريال‌ فروخته‌ شد‌.‌

در بانک‌ ملي‌ ايران‌ نرخ‌ خريد هر دلار امريکا 10090ريال‌ و نرخ‌ فروش ‌10125 ريال است‌‌.

قيمت‌ خريد و فروش‌ پوند انگليس‌ 14676 و 14756ريال‌، صد ين‌ ژاپن 10271 و 10331 ريال‌ و فرانک‌ سوئيس 8634 و 8689 ريال‌ اعلام‌ شده است‌‌.

نرخ‌ مرجع هر يورو و پوند انگليس‌ امروز سه شنبه در بانک‌ مرکزي 13053 و 14673 ريال اعلام‌ شد.

نرخ‌ مرجع صد ين‌ ژاپن 10270 ريال و فرانک‌ سوئيس8635 ريال‌ است‌.

قيمت سکه بهار آزادي در بازار تهران:

هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار ازادي‌ طرح جديد امروز سه شنبه در بازار تهران دو ميليون‌ 135 هزار ريال فروخته‌ شد.

قيمت هر قطعه‌ سکه‌ نيم‌ بهار آزادي نيز يک ميليون و 103هزار و 300 ريال بود.

همچنين هر قطعه‌ سکه‌ ربع بهار آزادي 560 هزار 800 ريال فروخته شد‌‌.