خرید شال ماجدي: مدير روستا اخراج نشده بود!

قائم مقام باشگاه پيكان گفت: مدير روستا اخراج نشده بود كه دوباره ابقا شود.

ميرشاد ماجدي در گفت و گو با فارس، درباره بازگشت دوباره اصغر مديرروستا به عنوان سرمربي تيم پيكان قزوين، اظهار داشت: با اين مربي قطع همكاري كرده و گفته بوديم با توجه به اينكه آقاي درخشان از زمان مديريت آقاي كارخانه حكم مشاور فني را داشت، به تيم نزديك تر شود.

وي افزود: روز گذشته بين مديرروستا و صاحب پناه جلسه اي برگزار شد و دو طرف مشكلاتي كه داشتند را مطرح كردند. قرار شد با توجه به زمان كمي كه تا پايان فصل مانده، با سمت سرمربيگري به تيم بازگردد.

ماجدي درباره مشكلات مالي گفت: 70 درصد پول بازيكنان به صورت چك به آنها پرداخت خواهد شد. مابقي پول نيز در پايان فصل پرداخت مي شود.