خرید شال خاتمي: مذاكره با غرب بايد بدون پيش شرط باشد

رئيس جمهور سابق كشورمان با انتقاد از سياست‌هاي دولت امريكا در هشت سال گذشته در خصوص ايران گفت: مذاكره‌اي مفيد خواهد بود كه هيچ پيش شرطي در آن نباشد.

به گزارش خبرگزاري فارس، سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور سابق كشورمان در گفتگو با شبكه تلويزيوني الجزيره به بررسي روابط ايران و آمريكا در دوران مسئوليت خود پرداخت و با اشاره به انتخاب اوباما به عنوان رئيس‌جمهور جديد اين كشور گفت: آمدن اوباما خود يك تغيير بوده و نشان مي دهد نگرش امريكا در حال تغيير است.
وي افزود: اما اينكه اوباما تا چه حد به شعار تغيير خود عمل كند بستگي به عناصر مختلف دارد كه برخي از آنها در دست اوباما نيستند. معتقدم كه دو تغيير اساسي بايد رخ دهد كه البته كار سختي است؛ تغيير اول اين خواهد بود كه امريكا بايد موضع خود را به عنوان برادر بزرگ كه بعد از جنگ دوم جهاني در برابر كشورهاي صنعتي و اروپا به دست آورد، فراموش كند و اين موضع را به موضع يك برادر و نه برادربزرگتر تغيير دهند.
خاتمي تصريح كرد: همچنين آمريكايي ها عادت كرده‌اند نقش پدرخوانده روحاني كدخدا را در برابر كشورهاي جهان سوم ايفا كنند اما اكنون بايد اين كشورها را به دوست خود تبديل كنند كه اگر اين دو تغيير رخ دهند ما شاهد تغييرات خوبي در دنيا خواهيم بود.
رئيس‌جمهور سابق كشورمان افزود: اعتقاد دارم در آمريكا نيروهايي وجود دارند كه خيلي دوست ندارند به دولت اوباما فرصت عملي كردن اين تغيير داده شود.
وي يادآور شد: ايران و آمريكا گذشته تلخي با يكديگر داشتند و اگر به گذشته نگاه كنيم، ما ايراني ها به علت اقدامات امريكا رنج هايي زيادي ديديم. ما هميشه گفته‌ايم كه آمريكايي ها هرگز در خصوص ما رفتار مناسب نداشتند.
به اعتقاد رئيس‌جمهور سابق، اگر سه اعتماد در سه بخش ايجاد شود، زمينه براي تحول پديد مي آيد؛ موضوع اول اعتماد ايران به تغيير سياست‌هاي گذشته آمريكا است. موضوع دوم اعتماد آمريكايي ها به اين مسئله است كه ايران ضرورتا منافع خود را در دشمني با آمريكا نمي‌داند و ما مخالف بعضي از سياستهاي دولت امريكا هستيم. موضوع سوم اين است كه دنيا و آمريكا بايد مطمئن باشند كه ايران هرگز به دنبال مقاصد نظامي فناوري هسته‌اي نمي رود كه همه اين اعتمادها در دور ميز مذاكره ممكن خواهند بود، مذاكره‌اي كه هيچ پيش شرطي در آن نباشد.
خاتمي به پيام مقام معظم رهبري در نوروز مبني بر اينكه ايران بايد شاهد تغيير واقعي در رفتار دولت آمريكا باشد، اشاره كرد و افزود: ايران به عنوان عضوي از ان پي تي صرفا از حق طبيعي خود براي دسترسي به مقاصد صلح آميز فناوري هسته‌اي دفاع مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: ما بخش زيادي از تنش بين ايران و آمريكا را برداشتيم اما متاسفانه واكنشي كه ما از امريكايي‌ها در دوره رياست جمهوري بوش ديديم باعث ايجاد نوعي رويكرد بدبينانه در ايران شد. من درخصوص برنامه هسته اي ايران به اروپايي ها گفتم كه هرچه سريعتر موضوع را حل كنند و به نتيجه نهايي خيلي نزديك شديم. به اروپايي ها گفته بودم كه اگر نخواهند در خصوص موضوع هسته‌اي نتيجه‌گيري كنند آنگاه عده‌اي در ايران خواهند گفت كه كشورهاي غربي مي خواهند ايران را از حق مشروع هسته‌اي خود محروم كنند كه متاسفانه اين مسئله رخ داد و آمريكايي‌ها به كشورهاي اروپايي فشار وارد كردند.

خاتمي با بيان اينكه آمريكا در دوره رياست جمهوري من بود كه ايران را محور شرارت معرفي كرد، گفت: حرف‌هاي تند و خشن آنها قبل از روي كار آمدن دولت اقاي احمدي نژاد وجود داشت و سياست‌هاي نادرست آمريكا در دوره رياست جمهوري بوش به نفع اين كشور و ايران نبود.