خرید شال تعويض مربيان هيچ تأثيري در جايگاه تيمها نداشته است!

بررسي عملکرد مديراني که در ليگ هشتم حرفه اي مربيان خود را عوض کرده اند، نشان مي دهد که اين تيمها در پروسه کلي ليگ نتيجه اي بهتر از آنچه که بايد مي گرفتند، نگرفته اند.

به نوشته قدس، ابومسلم خراسان، پيام مشهد، داماش گيلان و استقلال اهواز در ابتداي فصل در قعر جدول حضور داشتند. مديران اين باشگاهها با اين باور که با عوض کردن مربي وضعيت آنها بهتر خواهد شد، مدام مربي عوض کردند تا شايد اين تغييرات شوک لازم را به تيم بدهد و تيمشان از منطقه خطر دور شود. البته هر گاه که مربيان عوض شدند 2 – 3 هفته اي نتيجه مي گرفتند، اما بعد از اتمام اين شوکهاي زودگذر شاهد امتياز دادن اين تيمها بوديم و وضعيت به همان منوال سابق برمي گشت.

اين تيمها هنوز هم در قعر جدول به سر مي برند، با اين تفاوت که ، سايپا و راه آهن هم از جمله تيمهايي بودند که اوايل فصل در اواسط جدول حضور داشتند کسي انتظار نداشت آنها صدرنشين يا قعرنشين باشند، اما باز هم مربيان خود را عوض کردند، ولي امروز مي بينيم که آنها هم شرايطي بهتر از آنچه تصور مي شد، ندارند و در همان اواسط جدول روزگار خود را مي گذرانند بدون اينکه خطر سقوط يا احتمال قهرماني داشته باشند. پس تعويض مربي در آنها هم آن نتيجه اي که علاقه مندان به فوتبال فکر مي کردند، نداشته است.

اين وضعيت در بين تيمهاي بالاي جدولي هم ديده مي شود. تمام علاقه مندان به فوتبال بر اين نکته اعتقاد داشتند که سپاهان و پرسپوليس با توجه به توان، سرمايه و تماشاگراني که دارند، در ليگ برتر کمتر از مقام چهارم يا پنجم را به دست نخواهند آورد.

سپاهان و پرسپوليس امروز هم همان جايگاهي را دارند که اول فصل براي آنها تصور مي شد. پس طبيعي بود که نيازي به اين همه جار و جنجال و هزينه نباشد، اما همگان ديدند که اين دو تيم هزينه هاي سنگيني را متقبل شدند و در نهايت هم بهره اي نبردند.

البته در اين شرايط برق شيراز کاملاً متفاوت بود. آنهايي که اول فصل دچار هيجانات زودگذر شده بودند، معتقد بودند، اين تيم ريشه دار و پرطرفدار اميد قهرماني است، اما هر چه از فصل گذشت، برق شيراز تنزل بيشتري داشت و تعويض مربيان هم در آن تأثيري نداشت و در نهايت به عنوان اولين تيم سقوط خود را در ليگ دسته اول مسجل کرد.

اين بررسي نشان مي دهد، تيمهاي ته جدولي اول فصل هيچ بهره اي از تعويض مربيان خود در طول فصل نبرده اند، ممکن است اين تغيير و تحولات 2 تا 3 هفته نتيجه بدهد، اما تيمهاي دوباره به همان جايي مي رسند که بايد باشند، يعني همان جايي که بضاعت تيمشان اجازه مي دهد که باشند.

اين مسأله هم به بستن و آمادگي تيمها در اول فصل برمي گردد، جايي که بضاعت تيم مشخص مي شود و براي شروع فصل آماده مي شوند.

اما جالب ترين بحث قضيه آنجاست که يک مدير عامل وقتي مربي تيمش را عوض مي کند که خودش را از زير فشار افکار عمومي و مديران بالا دستي اش خارج کند، اما غافل از اينکه اين مديران محترم با اين حرکات در واقع خودشان را نقض کرده اند، به هر حال مربيان را مديران انتخاب مي کنند و اگر نتيجه نگيرند؛ يا انتخاب آنها غلط بوده يا اينکه نتوانسته اند شرايط مناسب براي فعاليت مربيان فراهم کنند.