خرید شال 3 پيشنهاد دولت به اصناف براى دريافت ماليات

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه 3 الگوی پیشنهادی به اصناف برای مالیات سال 87 خبر داد.

محمود شکری در جمع خبرنگاران در مورد مالیات سال 87 اصناف گفت: در این خصوص 3 الگو به اصناف پیشنهاد و این پیشنهادات به اصناف سراسر کشور ابلاغ شد و اصناف نیز هم اکنون در حال بررسی این الگوها برای انتخاب یکی از آنها هستند.
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور یکی از این الگوها را همان مصوبه دولت که براساس آن خود روسای اتحادیه ها مالیات اعضای خود را تعیین می کردند، عنوان کرد و افزود: در الگوی دوم نرخ رشد متوسط 20 درصد برای اصناف در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر وی ادامه داد: بر همین اساس، خود اصناف و روسای اتحادیه ها این اختیار را دارند که اگر سود بیشتری در سال 87 کسب کردند درصد بالایی را بگیرند و اگر سود کمتری را کسب کردند درصد رشد را صفر و یا حتی منفی در نظر بگیرند.
معاون عملیاتی سازمان امور الیاتی کشور الگوی سوم را در نظر گرفتن دو نرخ رشد متفاوت عنوان کرد و افزود: در یکی از این الگوهای زیرمجموعه، کف نرخ رشد 12 درصد نسبت به مالیات سال 86 و سقف 22 درصد در نظر گرفته شده است و در الگوی زیرمجموعه دیگر آن کف 18 درصد و سقف 22 درصد در نظر گرفته شده است.

پایان مهلت
رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش 60 درصدی دریافت الکترونیک اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده در دوره دوم خبر داد و گفت: مهلت سه ماهه دوم امروز (دوشنبه) پایان می یابد و تجدید هم نخواهد شد.