خرید شال درخواست تحقيق و تفحص کواکبیان همچنان مسكوت

درخواست حقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدني همچنان مسكوت مانده است.

به گزارش ايپنا، مصطفي كواكبيان عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه در ماه‌هاي پاياني سال 1387 درخواست تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني كرده بود، همچنان پاسخي دريافت نكرده است.

قرار بود در صورتي كه پاسخ مسئولان سازمان تربيت بدني كواكبيان را قانع نكند، گزارش راهي مجلس شده و مسئولان براي پاسخگويي در مجلس حاضر شوند، اما گويا بر اساس تعامل يا درخواست سازمان تربيت بدني، اين درخواست مسكوت مانده است.