خرید شال استعفاي مايلي کهن تکذيب شد

علي کفاشيان رييس فدراسيون فوتبال، شايعه استعفاي “محمد مايلي کهن” را از سرمربيگري تيم ملي فوتبال ايران تکذيب کرد.

وي در گفت وگو با ايرنا افزود: به هيچ وجه بحث استعفاي مايلي کهن مطرح نيست. سرمربي تيم ملي امروز در فدراسيون فوتبال حضور يافت و در خصوص برنامه هاي تيم ملي با من و رييس کميته تيم هاي ملي فوتبال ايران به گفت وگو پرداخت.

همچنين “مهدي تاج” رييس کميته تيم هاي ملي فوتبال نيز در خصوص گفت وگوي خود با مايلي کهن اظهار داشت:‌ در اين جلسه تنها درباره برنامه هاي آتي تيم ملي به بحث و تبادل نظر پرداختيم.

وي با تاکيد بر حمايت فدراسيون فوتبال براي ادامه همکاري مايلي کهن در تيم ملي افزود: سرمربي تيم ملي نيز دست فدراسيون را براي هرگونه تغييري باز گذاشته است.

تاج يادآور شد: در پايان اين نشست مقرر شد سرمربي تيم ملي بحث هاي فني خود درباره تيم ملي را در نشست هاي مطبوعاتي برگزار کند تا از هرگونه شايعه سازي براي اين تيم جلوگيري شود.