خرید شال مهرورزي با رکسانا در سکوت برادر حسين

در حالي که روزنامه کيهان درباره پرونده موسويان، بيشترين توان تبليغاتي خود را براي مجرم جلوه دادن و هتک آبروي وي به کار برد،‌ درباره انتشار بيانيه دفتر رئيس‌جمهور در حمايت از رکسانا صابري که توسط معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، دستگير و پس از اعتراف به جاسوسي از سوي قوه قضائيه به هشت سال زندان محکوم شد، سکوت کامل کرده است.به گزارش خبرنگار «»، روزنامه کيهان به مديرمسئولي حسين شريعتمداري در دوران بازداشت سيد حسين موسويان، رئيس اسبق تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي و معاون پيشين شوراي عالي امنيت ملي، بيشترين تلاش خود را براي جاسوس نشان دادن وي به کار برد و حتي اقدام به چاپ صورت‌جلسه کشفيات منزل موسويان که سندي داراي طبقه‌بندي محرمانه است، کرد.اين گزارش مي‌افزايد: در شرايطي که دفتر رئيس‌جمهور، اقدام به حمايت از رکسانا صابري، تبعه آمريکا مي‌كند که از سوي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات دستگير شده و به جاسوسي عليه جمهوري اسلامي اعتراف کرده و در قوه قضائيه به هشت سال زندان محکوم شده است، سکوت برادر حسين در برابر مهرورزي با رکسانا صابري، شگفتي ناظران را برانگيخته است!گفتني است، با وجود آن که وزير اطلاعات، رسماً اعلام کرد که حسين موسويان هيچ‌گاه به جاسوسي متهم نبوده و وي از بخش عمده اتهامات خود به جز نگهداري اسناد محرمانه در منزل تبرئه شد، روزنامه کيهان همچنان وي را به عنوان جاسوس معرفي مي‌کرد، اما درباره رکسانا صابري که رسماً توسط وزارت اطلاعات به جاسوسي متهم و در دادگاه انقلاب به اين جرم به هشت سال زندان محکوم شده، اين روزنامه در برابر حمايت رسمي از اين مجرم سکوت کرده است!