خرید شال قطر خانه قرضاوي را خراب مي‌كند!

يك منبع آگاه نزديك به شيخ «يوسف قرضاوي» رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان، خبر داد كه شهرداري دوحه، پايتخت قطر قصد دارد تا چند روز ديگر خانه شخصي «قرضاوي» را خراب كرده و به جاي آن يك پارك احداث كند.

به گزارش شيعه آنلاين، اين منبع آگاه نزديك به «قرضاوي» در ادامه افزود: چند روزي است كه تعدادي لودر در نزديكي خانه «قرضاوي» مستقر شده تا براي تخريب اين خانه و سپس آغاز طرح شهرداري دوحه دست به كار شوند.

اين منبع آگاه همچنين گفت: به رغم اينكه شهرداري دوحه چند روز پيش در ازاي خانه «قرضاوي» خسارت قابل قبولي را به وي داده بود، اما وي حاضر به ترك خانه و دل كندن از آن نيست، از همين رو مقامات مسئول هشدار دادند در صورتي كه اين خانه تا چند روز ديگر تخليه نشود، آب و برق آن قطع خواهد شد.

اين منبع نزديك به قرضاوي افزود: خانه شيخ در منطقه‌اي بسيار مجلل قرار دارد كه منزل بيشتر سفيران كشورهاي ديگر و وزراي قطري در آن قرار دارند.

گفتني است، شيخ «يوسف قرضاوي» يك مصري تبار است كه در سال 1961 ميلادي براي اقامت هميشگي به قطر سفر كرد و در سال 1968 ميلادي گذرنامه قطري گرفت.