خرید شال سینیوره و سگ های محافظ در مسجد!

ورود سگ‌های همراه محافظان نخست وزیر لبنان‌، به یک مسجد در شهر صیدا، خشم نمازگزاران را برانگیخت.

به گزارش آفتاب، فواد سنیوره که خود را نامزد انتخابات مجلس لبنان در شهر صیدا کرده است قرار بود برای شرکت در نمازجمعه مسجد «بهاءالدین حریری»، به این مسجد برود که پیشاپیش گروهی از محافظان او به همراه سگ‌های پلیس وارد مسجد شدند و شروع به بازرسی کردند تا از خالی بودن آن از بمب احتمالی اطمینان حاصل کنند.

این نخستین بار در لبنان است که محافظان یک شخصیت سیاسی، سگ‌های پلیس را وارد یک مسجد می‌کنند .