خرید شال برادعي: ايران به آمريكا پاسخ متقابل بدهد

محمد البرادعي از ايران خواست به اقدامات اخير دولت باراك اوباما پاسخ متقابل بدهد.

به گزارش ايسنا، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در كنفرانس خبري گفت: من به دوستان ايراني‌ام گفته‌ام كه بايد (به گشايش از جانب آمريكا) پاسخ متقابل بدهند.

بنابر گزارش خبرگزاري رويتر، وي افزود: از رويكرد جديد آمريكا بسيار حمايت مي كنم و اميدوارم كارآيي داشته باشد.

البرادعي هم چنين ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات مربوط به خلع سلاح هسته‌يي كره شمالي به سرعت از سر گرفته شود و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه پيدا كند كه به كشور باز گردند.

وي به خبرنگاران گفت: ممكن است مجبور شويم دوره‌اي از رويايي را اگر شما بخواهيد، تحميل كنم؛ اما من اميدوارم كه اين دوره كوتاه باشد و اميدوارم كه مذاكرات شش جانبه از سر گرفته شود و آژانس بين المللي انرژي اتمي (به كره ) باز گردد.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه در اين تلاش بلند مدت بين المللي براي عاري كردن كره شمالي از سلاح هسته‌يي، در جاهاي بسياري اقدامات به خوبي اداره نشده است.

تلاش بين المللي در اين باره متمركز بر مذاكرات شش جانبه با حضور دو كره، چين ، آمريكا، ژاپن و روسيه است.

با وجودي كه كره شمالي هفته گذشته اعلام كرد كه برنامه هسته‌يي اش را از سر مي گيرد و در اعتراض به محكوميت پرتاب موشك اين كشور از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، گفت‌وگوهاي شش جانبه را ترك مي كند، البرادعي درخ صوص اوضاع ابراز خوش بيني كرد.

وي گفت: در خصوص رويكرد(گروه شش جانبه) خوش بين هستم اين رويكرد رفتن به سمت رويارويي نيست بلكه تلاش براي يافتن زمينه هاي مشترك براي كاركردن با يكديگر است.

البرادعي تاكيد كرد كه هيچ گزينه هاي ديگري به خبر مذاكره با كره شمالي براي طرف ها وجود ندارد.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: تنها راه حل اين مساله زورآزمايي و ضرورتا رفتن به شوراي امنيت(سازمان ملل) نيست بلكه تلاش براي پرداختن به دلايل ريشه‌اي اين مشكل و تعامل از گفت و گوييمستقيم است.

مديركل آژانس در آغاز كنفرانسي سه روزه كه با سازمان دهي آژانس بين المللي انرژي اتمي در پكن برگزار مي شود صحبت مي كرد.

در اين كنفرانس وزيران انرژي نمايندگاني از بيش از 60 كشور حضور دارند و در خصوص آينده انرژي هسته‌يي مذاكره خواهند كرد.