خرید شال احمدي:به يك ركورد تازه چشم دارم

الهه احمدي تيرانداز ملي پوش كشورمان در رشته‌هاي تفنگ بادي 10متر و تفنگ خفيف دراز كش است. وي ركورددار رشته تفنگ بادي 10 متر است كه حد نصاب آن را در ايتاليا به دست آورد.

به نوشته ایران، او در تمام رقابت‌هاي رشته خود حضور فعال دارد و عنوان‌هاي دومي غرب آسيا و بانوان كشورهاي اسلامي را در پرونده‌اش به ثبت رسانده است. احمدي كه از سال 80 اين رشته را آغاز كرده است همچنان در رشته خود پله‌هاي رشد را طي مي‌كند.وي در رقابت‌هاي اخير فينال «فيناليست‌هاي تيراندازي»‌ در رشته تفنگ 50 متر سه وضعيت بانوان صاحب عنوان اول شد. با اين تيرانداز گپي زده‌ايم كه مي‌خوانيد:

چگونه توانستيد در رشته تفنگ 50 متر 3 وضعيت صاحب عنوان نخست شويد؟
رقابت‌هاي فينال فيناليست‌ها قرار بود اسفند ماه پارسال برگزار شود ولي اين رقابت به تعويق افتاد و در آغاز سال 88 برگزار شد كه من در رشته‌هاي تفنگ خفيف درازكش
50 متر و تفنگ 50 متر 3 وضعيت شركت كردم كه در رشته دوم صاحب عنوان اول شدم و اين موفقيت فقط با تلاش و دقت در كار به دست آمد.

سطح رقابت‌ها چگونه بود؟
با توجه به اين‌كه تمام فيناليست‌ها و نفرات برتر رقابت‌هاي كشوري در اين مسابقه حضور داشتند با وجود تعداد كم افراد، سطح بسيار بالايي داشت. برترين‌هاي كشور در هر رشته با هم رقابت مي‌كردند.
رشته تفنگ 50 متر 3 وضعيت، ماده تقريباً جديدي است كه انجام مي‌شود با اين‌كه تجربه بالايي در اين رشته نداشتم توانستم صاحب عنوان اول شوم. از طرفي مربي جديد مجاري «لازلو» به اين رشته اهميت زيادي مي‌دهد و قرار است جزو رشته‌هاي اصلي تفنگ باشد كه اميدوارم با تمرين بيشتر و تخصصي‌تر بتوانم در اين رشته پيشرفت كنم.

كار اين مربي جديد چگونه است؟
وي مربي بزرگي است كه هدايت تيم ايران را بر عهده گرفته است. يك هفته است كه به ايران آمده و قرار است كار را از روز جمعه اين هفته شروع كند.

برنامه‌هاي پيش روي شما كدام رقابت‌هاست؟
برنامه تيم ملي از تيرماه سال قبل با سرمربيگري كوهپايي شروع شد كه وي يك هفته است تمام كارها را به «لازلو» سپرده است. شركت در رقابت‌هاي غرب آسيا در تابستان، حضور در رقابت‌هاي همبستگي كشورهاي آسيايي در مهرماه، شركت در رقابت‌هاي جهاني آلمان (22ارديبهشت‌ماه) از برنامه‌هاي پيش روي ماست. اگر مشكلي پيش نيايد در رقابت‌هاي جهاني آلمان شركت مي‌كنيم. حضور در ليگ تيراندازي تهران و ليگ كشوري (كه اواخر بهار شروع مي‌شود) از ديگر برنامه‌هاي من است.

آيا قصد ركورد شكني دوباره نداريد؟
دوست داشتم در رقابت‌هاي جهاني آلمان ركورد شكني كنم اما چون دير اعزام را اعلام كردند تمرين كافي انجام نداده‌ام. ما براي كسب عنوان يا ركورد شكني به اين كشور نمي‌رويم و بيشتر حكم اردوي تداركاتي براي ما دارد. ولي دوست دارم اول در رقابت‌هاي داخلي امتياز خود را در تفنگ‌ بادي 10 متر از 398 به 400 برسانم و در اين عدد تثبيت كنم و سپس در رقابت برون مرزي اين ركورد را تكرار كنم. اميدوارم كه بتوانم اين كار را انجام دهم. البته با توجه به مربي خارجي كه فدراسيون او را استخدام كرده است، با تلاش همه چيز امكان دارد.