خرید شال کاهش سن مصرف سیگار در ایران: زیر 10 سال

کاهش سن مصرف سیگار در میان ایرانیان به زیر 10 سال پدیده شومی است که تحقیقات ما آن را ثابت کرده و متولیان امر باید فکری اساسی برای آن بکنند.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این مسئله نشان می دهد که برای مبارزه با مصرف دخانیات در کشور باید راهکارهای بهتری اتخاذ شود.

کاهش سن سیگار به زیر ده سال در حالی در ایران رخ می دهد که کشور ما به همراه ایرلند، ایالتهایی از کانادا و بخشهایی از استرالیا تنها نقاطی از دنیا هستند که قانون جامع کنترل ملی مبارزه با دخانیات را به تصویب رسانده اند.

دکتر محمدرضا معدنی با اشاره به جامعیت و قابلیتهای بالای این قانون گفت : در صورت اجرای درست قانون جامع کنترل ملی مبارزه با دخانیات که در آن فروش سیگار به صورت نخی، فروش به افراد زیر 18 سال و استعمال در اماکن عمومی ممنوع شده است شاهد کم شدن مصرف آن در کشور خواهیم بود.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه ایران معاهده کنترل دخانیات در دنیا مصوب سازمان بهداشت جهانی (WHO) را پدیرفته است گفت : این معاهده برای اینکه مصرف سیگار در دنیا به حداقل برسد همه کشورهای دنیا را موظف کرده است تا سال 2012 کارهایی را انجام دهند که بخشی از آن عبارت است از افزایش بالای قیمت سیگار تا سال 2012 و چاپ تصاویر ضد مصرف دخانیات بر روی پاکتهای سیگار.

به گفته دکتر معدنی این تصاویر می بایست هر 6 ماه عوض شود و هر سیگاری که این کار را انجام ندهد به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و جمع آوری خواهد شد، در کشور ما نیز اجرای این بند از معاهده نامه از 5 مهر 87 آغاز شده است و هم اکنون این تصاویر بر روی همه پاکتهای دخانیات که در کشور توزیع می شود اعم از سیگار و تنباکو چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آمارهای به دست آمده، مصرف سیگار و مواد دخانی کشورهایی که این تصاویر بر روی بسته های آن چاپ شده است شاهد کاهش 12 درصدی مصرف بوده اند.