خرید شال تا پايان ارديبهشت 50 ميليارد تومان از دولت دريافت مي‌كنيم

احمد ارشدي در پاسخ به اظهارات اخير مديركل خراسان رضوي مبني بر اينكه به دليل كمبود اعتبارات از برنامه زمان‌بندي عقب هستيم، گفت: تاكنون مبلغي بالغ بر ‌٥/٧ ميليارد ريال بابت تجهيز اماكن ورزشي خراسان هزينه شده است تا بتوانيم ميزبان شايسته‌اي براي اين بازي‌ها باشيم.

معاون توسعه منابع و مديريت سازمان تربيت بدني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد مبلغ ‌٥/٧ ميليارد ريال براي تجهيز اماكن ورزشي ميزبان بازي‌ها كافي باشد. به هر حال در صورتي كه مسوولان استان احساس كنند كه به اعتبارات بيشتري نياز دارند، مجددا اعتبارات ديگري براي آنها در نظر خواهيم گرفت.

وي از پرداخت ‌٥٠ ميليارد تومان توسط دولت به ستاد برگزاري بازي‌ها تا پايان ارديبهشت ماه خبر داد و متذكر شد: رييس سازمان تربيت بدني طي نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درخواست كرد كه مبلغ ‌٥٠ ميليارد تومان پيش بيني شده براي برگزاري اين بازي‌ها به صورت كامل و در اولين فرصت به سازمان تربيت بدني پرداخت شود تا بتوانيم براي برگزاري هرچه بهتر اين مسابقات پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل بياوريم.

وي اضافه كرد: خوشبختانه تداوم پيگيري‌هاي لازم به دستور مناسب از سوي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منتهي شد و قرار است اين مبلغ تا پايان ارديبهشت ماه به ما پرداخت شود.

ارشدي در پاسخ به اين پرسش كه چه مبلغي براي مراسم افتتاحيه و اختتاميه در نظر گرفته خواهد شد، يادآور شد: فعلا رقم قطعي اعتبار موردنياز براي مراسم افتتاحيه و اختتاميه مشخص نيست و مبالغ اعلام شده در حد حدس و گمان است.

معاون سازمان تربيت بدني با تاكيد بر اينكه در برگزاري بازي‌ها هيچ مشكلي نخواهيم داشت، به ايسنا گفت: طبق برنامه زمان‌بندي كارهاي عمراني در حال انجام است. مجموعه جانبازان كه افتتاح شده و سايت تيراندازي به اهداف پروازي و سالن ‌٨٠ خط به سرعت در حال آماده‌سازي است. همزمان با اين رويه مبلغي حدود ‌٢٠ ميليارد ريال براي خريد تجهيزات در اختيار فدراسيون تيراندازي قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه كمك ‌٥٠ ميليارد توماني دولت براي فعاليت‌هاي جاري پيش‌بيني شده است، خاطرنشان كرد: سازمان تربيت بدني از محل اعتبارات بند “ب”، درآمد سيگار و صرفه‌جويي در اعتبارات خود، هر مقداري كه بيش از ‌٥٠ ميليارد تومان مورنياز را پرداخت مي‌كند تا اين بازي‌ها بدون هيچ مشكلي انجام شود. اولويت سازمان تربيت بدني در سال ‌٨٨ برگزاري هرچه باشكو‌ه‌ بازي‌هاي همبستگي كشورهاي اسلامي است تاكنون نيز براي تجهيز سه استان مبلغي كمتر از ‌١٠٠ ميليارد ريال هزينه شده است. در بحث عمراني هم با افزايش ‌١٠٠ ميليارد توماني بودجه سازمان برنامه‌ها در حال پيگيري است.

ارشدي در پاسخ به اين پرسش كه كمك سازمان تربيت بدني به ورزشكاران حاضر در اين مسابقات در چه حد است؟ اظهار كرد: كشورهايي كه براي اعزام ورزشكاران خودشان مشكل مالي دارند از طريق كميته‌ ملي المپيك با آنها مكاتبه شده تا هزينه بليت تعداد محدودي از آنها پرداخت شود. اين اقدامي بود كه عربستان در دوره قبل نيز آن را انجام داد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نوعي بي‌نظمي در كميته‌هاي مختلف و نگراني در برگزاري اين بازي‌ها وجود ندارد؟ تصريح كرد: قطعا اين بازي‌ها را نبايد با المپيك مقايسه كرد، يقينا كميته‌هاي مختلف مشغول انجام كارهاي مربوطه هستند. تقريبا هر هفته جلسه‌اي براي ارايه گزارش از فعاليت‌هاي انجام گرفته برگزار مي‌شود كه تا اين لحظه مشكلي گزارش نشده است. قطعا برگزاري مناسب و پرشكوه اين بازي‌ها تنها به دست سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك نيست و همه بخش‌ها بايد كمك كنند. معتقدم، برگزاري باشكوه اين بازي‌ها عزم و اراده ملي را مي‌طلبد.

انتهاي پيام