خرید شال استقلال تیم ملی را تحریم می کند؟

بیانیه محمد مایلی کهن سرمربی تیم ملی ایران علیه امیر قلعه نوئی سرمربی استقلال فضای فوتبال ایران در روز یکشنبه را به طور کامل در اختیار خود قرار داد.

به گزارش گل، اما در شرایطی که همه از قلعه نوئی انتظار پاسخ داشتند،او تنها در تمرین پشت سر مایلی صفحه گذاشت و به خبرنگاران چیز خاصی نگفت که احتملا سکوت او به رغم اصرار دوستان از تماس مقامات بالا با وی ناشی می شد.

اما سایت استقلال راسا بیانیه ای علیه جملات مایلی کهن صادر کرد که موضع رسمی باشگاه منصوب می شود،گرچه در این مطلب تاکید شده که پاسخی به مایلی داده نخواهد شد.

در این بیانیه که استناد آن به تماسهای تلفنی طرفداران استقلال است، آنها تهدید کرده اند که شاید به تیم ملی بازیکن ندهند.در بخشی از این بیانیه می خوانیم :” هواداران از واعظی آشتیانی خواسته اند که بازیکنان استقلال را در اختیار تیم ملی ای که سرمربی آن چنین ادبیاتی دارد ، قرار ندهند.”

ضمن اینکه این سایت در یک ادعای جالب مدعی شده که این برای اولین بار است که تعداد زیادی از هواداران تیم پرسپولیس با باشگاه استقلال تماس گرفته اند و با هواداران استقلال همنظر و هم عقیده هستند.

در این شرایط همه در انتظار واکنش حقوقی قلعه نوئی و البته واکنش طرفداران این تیم در بازی چهارشنبه استقلال مقابل ام صلال اند.