خرید شال واحدی در انتظار ارسال درخواست آزمایش دوباره نمونه دوپینگ

مسعود واحدی کشتی گیر مازندرانی متهم به دوپینگ درانتظار اقدام مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ درارسال درخواست وی برای آزمایش دوباره نمونه اش به کلن است.

به گزارش مهر، علیرغم اولتیماتوم مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به واحدی در مورد پرداخت 500 هزارتومان هزینه درخواست مجدد نمونه گیری تا روز 23 فروردین ماه و پرداخت این مبلغ توسط وی، اما هنوز درخواست این کشتی گیر به آزمایشگاه کلن ارسال نشده است.

نادر ناظری مربی واحدی دراین باره می گوید: واحدی مصرانه خواهان بررسی دقیق این موضوع و ارسال درخواست وی برای آزمایش دوباره نمونه اولیه اش است.

وی افزود: من به صداقت و پاکی شاگرد خود ایمان دارم مگر اینکه مسائلی دیگری در میان باشد که من از آن بی خبرم بنابراین از مسئولان می خواهم با سرعت بیشتری به درخواست واحدی رسیدگی کنند.