خرید شال همزماني سفرم با شيخ سوتفاهم است

نايب رئيس فدراسيون فوتبال كره جنوبي گفت: همزماني سفر من با سفر نامزد انتخابات فوتبال آسيا فقط سوتفاهم بود.

به گزارش فارس، كواك پس از بازديد از آكادمي ملي فوتبال در مورد اينكه آيا براي حمايت فدراسيون فوتبال ايران از شيخ سلمان به ايران سفر كرده عنوان كرد: همزماني سفر من و ايشان فقط سوتفاهم بود. من براي رسيدگي به مسائل فوتبال ناتوانان فوتبال ايران به اين كشور سفر كرده‌ام.

كواك در مورد اينكه آيا كره جنوبي به شيخ سلمان راي داده مي‌دهد گفت: راي فدراسيون فوتبال كره مخفي است و در روز انتخابات مشخص مي‌شود كه به كدام نامزد راي مي‌دهيم.

رئيس سازمان ليگ كره جنوبي درباره اينكه ليگ ايران را چگونه ارزيابي مي‌كند گفت:‌ نمي‌توانم نظري در اين مورد بدهم زيرا شناختي در ليگ برتر ايران ندارم.