خرید شال نامزد انتخابات كميته داوران فدراسيون كشتي نبودم

رئيس اسبق كميته داوران فدراسيون كشتي گفت: نامزد انتخابات نايب رئيسي كميته داوران نبودم؛ اما پنج راي به من داده شد.

محمدابراهيم امامي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: براي شركت در انتخابات نايب رئيسي كميته داوران فدراسيون كشتي، نامزد نبودم و اين مسئله را پيش از راي گيري در سمينار خزرشهر با صداي بلند اعلام كردم؛ اما با اين حال، پنج نفر باز هم به من راي دادند كه اين نشان مي دهد ظاهرا معلوم بوده چه كساني بايد به كدام نفر راي بدهند.

وي در شرح اتفاقات رخ داده در سمينار روز سه شنبه داوران استان ها در خزرشهر، تصريح كرد: زماني كه وارد سالن شدم از طريق چند تن از روساي هيات استان ها متوجه شدم كه برنامه اي براي راي گيري از داوران در مورد انتخاب نايب رئيس كميته وجود دارد و نامزدها نيز مشخص شده اند. اين در حالي بود كه چنين برنامه اي رد دستور العمل برنامه نيامده بود. به همين دليل از اكبر طهماسبي خواستم من را به عنوان نامزد احراز اين پست معرفي نكند.

امامي ادامه داد: فكر نمي كردم اسم مرا داخل نامزدها بنويسند چون نه فرصت قبول مسئوليت را داشتم و نه مي خواستم اين كار را انجام دهم. با اين حال اعتراض من فايده اي نداشت و نام من در بين نامزدها براي نظرسنجي نوشته شد. رئيس كميته داوران در اين باره تاكيد كرد اسم شما را مي نويسيم؛ اما جز نامزدها نيستيد. به همين دليل پيش از راي گيري،‌ به همه اعلام كردم به من راي ندهند و جاي تعجب داشت كه چطور به من پنج راي داده شد.

رئيس كميته داوران استان تهران خاطر نشان ساخت: واقعيت سمينار خزرشهر همين مسائلي بود كه مطرح كردم. در اين مورد قضاوت با مردم است كه آيا انتخابات از پيش تعيين شده بود يا خير.