خرید شال كفاشيان:حضور علي‌آبادي در IOC ارتباطي به راي فدراسيون ندارد!

رييس فدراسيون فوتبال ايران گفت: در تصميم‌گيري براي راي نهايي به كانديداي رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا مستقل هستم.

علي كفاشيان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ ديدارش با بن‌سلمان كانديداي رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا اظهار كرد: در اين نشست بن‌سلمان نظرش را پيرامون مسايل مختلف فوتبال آسيا و AFC عنوان كرد. همچنين يكي از تصميماتش را افزايش نقش كشورهاي مهمي چون عربستان، ژاپن و كره جنوبي در هيات اجرايي AFC دانست. البته ايران در اين هيات اجرايي حضور دارد اما، او معتقد بود كه اين كشورها به همراه ايران بايد حضور قدرتمندتر در كنفدراسيون فوتبال آسيا داشته باشند.

وي افزود: از نظر بن‌سلمان بايد يك سري كميته‌هاي قانوني نيز براي بهبود شرايط قوانين در AFC ايجاد شود.

كفاشيان درباره‌ي برنامه‌گرا بودن بن‌سلمان نيز گفت: در صحبت‌هاي انتخاباتي همه چنين مسايلي را مطرح مي‌كنند تا راي بياورند.

وي درباره‌ نظر فدراسيون فوتبال ايران براي انتخاب ميان بن‌سلمان و بن‌همام نيز گفت: ما به كانديداي بحريني هم گفتيم كه پيش از اين حرف‌هاي بن‌همام را نيز گوش داده‌ايم و به صحبت‌هاي او نيز توجه مي‌كنيم. در هر صورت راي ما مخفي است و هنوز مشخص نيست كه به كدام كانديدا راي مي‌دهيم. ما تمامي منطق‌ها را بررسي مي‌كنيم و براساس بهترين منطق راي خواهيم داد. البته تا انتخابات نزديك به يك ماه فرصت باقي مانده و هنوز فرصت براي بررسي منطق‌هاي مختلف وجود دارد.

كفاشيان درباره‌ي تاثير نظر سازمان تربيت بدني بر راي فدراسيون فوتبال ايران نيز گفت: اطمينان داشته باشيد كه من به عنوان رييس فدراسيون فوتبال خودم اين راي را خواهم داد و روز شنبه هم از اعضاي هيات رييسه‌ي فدراسيون فوتبال خواستم تا در جلسه با بن‌سلمان حضور داشته باشند و نظرات او را بشنوند تا بتوانيم در فدراسيون بحث كنيم و براي راي نهايي ايران به نتيجه‌ برسيم.

كفاشان درباره‌ي تاثير پيشنهاد حضور علي‌آبادي در IOC بر راي ايران نيز گفت: اين پيشنهاد را علي‌آبادي قبلا به ژاك روگ داده و او هم در جلسه‌ي IOC به علي‌آبادي گفته است كه اگر بخواهيد اين عضويت را بدست آوريد، بايد از طرف شوراي المپيك آسيا حمايت شويد كه قطعا اين حمايت وجود خواهد داشت و ارتباطي با چنين مباحثي ندارد.

كفاشيان در پاسخ به اين سوال كه همگرايي ورزش ايران با كويت تاكنون بيشتر از قطر بوده است نيز گفت: در شوراي المپيك آسيا چنين بوده است اما، در فوتبال ما پيشنهادهاي بهتر را بررسي كرده و آن را انتخاب مي‌كنيم.