خرید شال عصر امروز باد شدید در تهران و قم

براى بعد از ظهر امروز تا ظهر دوشنبه در سواحل دریاى خزر ، بارش باران ، کاهش دما ، وزش باد و مواج بودن دریاى خزر پیش بینى مى شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، این شرایط در دوشنبه در شرق دریاى خزر ، خراسان شمالى و خراسان رضوى رخ مى دهد.

وزش باد شدید در استانهاى تهران ، قزوین ، قم ، مرکزى و سمنان در عصر امروز پیش بینى مى شود.

با فراهم بودن شرایط ایجاد گرد و خاک در روى عراق و سوریه از بعد از ظهر یکشنبه تا اواخر روز دوشنبه ابتدا در جنوب غرب و جنوب و سپس در غرب کشور گرد و خاک و دید کم پیش بینى مى شود.

از یکشنبه تا سه شنبه با افزایش سرعت وزش باد در نیمه شرقى کشور، پیش بینى مى شود که ابتدا در جنوب شرق و جنوب و سپس در شرق کشور وزش باد شدید و توفان گرد و خاک رخ دهد.

در این مدت شرق خلیج فارس و همچنین دریاى عمان نیز مواج خواهد بود.

از اواخر روز سه شنبه تا پنج شنبه دماى هوا در بیشتر نقاط کشور افزایش مى یابد.