خرید شال تاج در فاز بررسي بيشتر

نايب رئيس فدراسيون فوتبال گفت: براي راي دادن به يكي از دو نامزد پست رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا بايد بررسي بيشتري انجام دهيم.

مهدي تاج در گفت و گو با فارس در مورد جلسه شيخ سلمان با محمد علي آبادي و مسئولان فدراسيون فوتبال عنوان كرد: در اين نشست صحبت هاي خوبي مطرح شد. شيخ سلمان معتقد است ما يكي از قطب هاي برتر آسيا هستيم و فوتبال ايران را توسعه يافته مي داند.

تاج در مورد اينكه فدراسيون فوتبال ايران به شيخ سلمان راي خواهد يا نه گفت: هنوز هيچ چيز مشخص نيست. بايد بررسي هاي لازم را در اين زمينه انجام دهيم تا از ميان او و بن همام به يك نفر راي دهيم.
وي تصريح كرد: شيخ سلمان گفت كه فضاي فوتبال آسيا شفاف نيست و از ما خواست با دقت حرف هاي نامزدها را بشنويم و پس از آن تصميم گيري كنيم.

علي كفاشيان نيز در مورد اين جلسه گفت: جلسه خوبي بود و مباحث زيادي مطرح شد.

رئيس فدراسيون فوتبال در مورد اينكه آيا در اين نشست در مورد حضور محمد علي آبادي در IOC صحبت شد يا نه گفت: به هيچ وجه در اين مورد صحبتي انجام نداديم.