خرید شال اصلاح لایحه جرایم رایانه ای در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد ایراد شورای نگهبان به لا یحه جرایم رایانه ای رابرای تامین نظر این شورا در جلسه علنی صبح امروز اصلاح كردند.

به گزارش شبكه خبر؛بیشتر این ایرادات اصلاح عبارتی یا جایگزین كردن كلمات فارسی به جای كلمات بیگانه در متن این لایحه بود.

ماده 14 این لایحه نیز به این شرح اصلاح شد: هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد ارسال، انتشار یا تجارت، تولید، ذخیره ، نگهداری یا ارسال كند به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محكوم خواهد شد.