خرید شال کفاشیان و شیخ پشت درهای بسته

مسئولان فدراسيون فوتبال بي‌توجه به رسانه‌هاي گروهي نشست خود را با رئيس فدراسيون فوتبال بحرين برگزار كردند.

به گزارش فارس، شيخ سلمان رئيس فدراسيون فوتبال بحرين از ساعت 18:30 در فدراسيون فوتبال حاضر شده و با علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال ديدار كرد. اين نشست همچنان ادامه دارد.

اين درحالي است كه مسئولان روابط عمومي فدراسيون فوتبال در اعلام خبر جلسه كوتاهي كرده و به خبرنگاران اطلاع رساني دقيقي انجام ندادند.

مهدي تاج كه چند دقيقه پس از آغاز جلسه به محل فدراسيون آمد در پاسخ به درخواست خبرنگاران براي حضور در اين نشست گفت: قول همكاري مي‌دهم. اجازه بدهيد به جلسه بروم؛ اما 20 دقيقه پس از اين وعده خبرنگاران همچنان پشت در طبقه اول فدراسيون منتظر عملي شدن وعده نايب رئيس فوتبال هستند.

عزيز محمدي رئيس سازمان ليگ نيز كه ساعت 18:55 قصد ورود به اين جلسه را داشت در پاسخ به درخواست خبرنگاران اظهار داشت: من كاره‌اي نيستم و مسئولان روابط عمومي بايد پاسخگو باشند.
شايان ذكر است مدير روابط عمومي فدراسيون فوتبال هم اكنون در فدراسيون حاضر نيست و خبرنگاران بلاتكليف مقابل در فدراسيون حضور دارند.

گفتني است، شيخ سلمان نامزد رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا است و ديدار امروز مي‌تواند براي او و فدراسيون فوتبال ايران بسيار مهم باشد.