خرید شال مجامع فدراسیون‏ها بدون توجه به سازمان بازرسی برگزار می‏شود

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون های قایقرانی و تنیس روی میز تغییر کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی مجمع انتخابات تنیس روی میز که قرار بود روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود، یک روز زودتر از موعد مقرر به روز 28 اردیبهشت ماه موکول شد. مجمع فدراسیون تنیس روی میز در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد. شاهرخ شهنازی سرپرست فعلی فدراسیون تنیس میز تنها نامزد ریاست این فدراسیون برای 4 سال آینده است.

همچنین مجمع انتخابات فدراسیون قایقرانی از روز 23 خرداد به 6 خرداد تغییر کرد. احمد دنیامالی سرپرست فعلی فدراسیون قایقرانی جدی ترین نامزد تصدی ریاست این فدراسیون است.

دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برنامه زمانبدی انتخابات سایر فدراسیون های ورزشی را به شرح زیر اعلام کرد :
1- فدراسیون گلف (22 اردیبهشت)
2- فدراسیون ناشنوایان (7 خرداد)
3- فدراسیون شمشیربازی (9 تیر)
4- فدراسیون بوکس (16 تیر)

همچنین مجمع عادی و سالیانه فدراسیون نابینایان روز 20 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.