خرید شال كلاهبرداري‌هاي ميليوني زوج تبهكار

زوج جوان براي رسيدن به ثروت بادآورده، يك شركت قلابي اعزام دانشجو به خارج از كشور تاسيس كردند و با فريب بيش از 17 نفر، نقشه كلاهبرداري‌هاي ميليوني خود را عملي كردند.در رؤياي آن سوي آب‌هاتحقيقات پليس براي دستگيري اين زوج كلاهبردار، اسفند ماه گذشته و با شكايت تعدادي از مالباختگان در اداره آگاهي مشهد آغاز شد. يكي از شاكيان در تشريح ماجرا گفت: وقتي در كنكور قبول نشدم، تصميم گرفتم براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كنم، به همين خاطر آگهي روزنامه‌ها را زير و رو كردم تا اينكه نشاني و شماره تماس شركتي را كه در زمينه اعزام دانشجو به خارج از كشور فعاليت مي‌كرد، به دست آوردم.از آنجا كه شرايط درج شده در آگهي وسوسه‌كننده بود، راهي دفتر شركت در يكي از خيابان‌هاي مشهد شدم و در آنجا زن و مرد جواني را ديدم كه خود را مسئولان شركت معرفي مي‌كردند. آنها وقتي ديدند قصد ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي خارجي را دارم، مدعي شدند به راحتي مي‌توانند مقدمات ثبت‌نام مرا در دانشگاه دلخواهم فراهم كنند.بنابراين در چند مرحله بيش از 15 ميليون تومان از من گرفتند و خواستند خودم را براي سفر آماده كنم، اما روز قرار وقتي به دفتر اين شركت رفتم تا مداركم را بگيرم متوجه شدم آنها شركت را تخليه كرده و پا به فرار گذاشته‌اند.بعد از اظهارات مرد جوان، در حالي كه شاكيان ديگري نيز شكايت‌هاي‌ مشابهي مطرح كرده بودند، رسيدگي به موضوع در دستور كار گروهي از كارآگاهان قرار گرفت و به دستور سرهنگ صادقي – رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي – تحقيقات پليسي براي شناسايي زوج كلاهبردار آغاز شد.بررسي‌هاي اوليه حاكي از آن بود كه متهمان از مدتي پيش نقشه اين كلاهبرداري را طراحي و با راه‌اندازي يك شركت قلابي، شروع به انتشار آگهي اعزام دانشجو به خارج از كشور كرده بودند. آنها با اين ادعا كه مي‌توانند دانشجويان را براي تحصيل در رشته‌هاي مختلف به كشورهاي انگليس، اوكراين و كانادا اعزام كنند بيش از 17 نفر را فريب داده و بعد از كلاهبرداري 270 ميليون تومان از طعمه‌هايشان پا به فرار گذاشته بودند.با اين اطلاعات، جست‌وجو براي يافتن ردي از متهمان ادامه يافت و كارآگاهان در جريان تحقيق از شاكيان پرونده و بررسي‌هاي اطلاعاتي دريافتند زوج جوان بعد از كلاهبرداري ميليوني به تهران گريخته‌اند.به اين ترتيب، تحقيقات براي دستگيري متهمان وارد مرحله‌اي تازه شد و ماموران از طريق اطلاعات به دست آمده از مخبران خود دريافتند اين زوج قصد دارند به‌زودي از طريق فرودگاه مشهد از كشور خارج شوند. از آنجا كه احتمال مي‌رفت، متهمان براي تهيه بليت به يكي از آژانس‌هاي مسافرتي مراجعه كنند، ماموران تمامي آژانس‌ها را به‌صورت نامحسوس زير نظر گرفتند تا اينكه صبح 6 فروردين امسال موفق شدند يكي از آنها را هنگام تهيه بليت شناسايي كنند.با دستگيري مرد جوان و اعتراف او به كلاهبرداري ميليوني، همسر وي نيز بازداشت و به اداره آگاهي انتقال يافت.شركت‌هاي كاغذيسرهنگ عبدالله قاسمي- رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا – با بيان اين خبر گفت: اين زوج جوان در بازجويي‌ها مدعي شدند بعد از كلاهبرداري از طعمه‌هايشان، پول‌هاي به دست آمده را در اختيار مرد ديگري كه همدستشان بوده، قرار داده‌‌اند و اين در حالي است كه پليس هنوز موفق به دستگيري اين متهم فراري نشده است.وي با اشاره به اينكه با وجود هشدارها و توصيه‌هاي پليس آگاهي درخصوص فعاليت شركت‌هاي كاغذي، همچنان شاهد فعاليت اين شركت‌ها و كلاهبرداري‌هاي ميليوني هستيم، از مردم خواست فريب آگهي‌هاي تبليغاتي اين شركت‌ها را نخورند و پيش از مراجعه به آنها، از قانوني بودن فعاليت‌شان مطمئن شوند.منبع: همشهري