خرید شال تكذيب مجلس درباره ابهام مدرك تحصيلي برخي نمايندگان

اداره اخبار و رسانه‌هاي مجلس با انتشار اطلاعيه‌اي برخي اخبار در مورد تاخير در انتشار كتابچه معرفي نمايندگان مجلس هشتم به خاطر ابهامات مدارك تحصيلي برخي از نمايندگان را رد كرد.

پيش از اين برخي سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي رسمي از جمله روزنامه ايران نوشته بود كه برخي از نمايندگان مجلس هشتم درباره مدارك تحصيلي‌شان اطلاعات نادرست داده‌اند و همين مساله باعث شده تا علي لاريجاني رييس مجلس از انتشار كتابچه معرفي نمايندگان مجلس هشتم جلوگيري كند.

اداره اخبار و رسانه‌هاي مجلس در واكنشي به اين خبر اعلام كرد كه اداره كل قوانين و اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس ملزم گرديده‌اند در تنظيم و انتشار كتاب معرفي نمايندگان، اطلاعات مربوط به مدارك و ميزان تحصيلات و مشاغل آنان را پس از تطبيق با اسناد مويد، ثبت و درج نمايند.