خرید شال هيچ خبرنگاري در ارتباط با تباني با قطبي دستگير نشده است

معاون دادستان تهران گفت: خبر دستگيري برخي خبرنگاران ورزشي به اتهام تباني با قطبي واقعيت ندارد و هيچ خبرنگاري در اين زمينه دستگير نشده است.

محمود سالاركيا در گفت‌وگو با فارس افزود: خبر دستگيري خبرنگاران ورزشي تكذيب مي‌شود و دادستاني تهران چنين موردي را تأييد نمي‌كند.

معاون دادستان تهران افزود: در سال 88، هيچ خبرنگار ورزشي دستگير نشده است و پرونده دلالان ورزشي نيز با همان متهمان قبلي دنبال مي‌شود و فرد جديدي دستگير نشده است.

به گزارش فارس، قاضي حداد، معاون امنيتي دادستان تهران نيز خبر دستگيري برخي خبرنگاران ورزشي به اتهام تباني با قطبي را تأييد نكرد و از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كرد.