خرید شال قیمت‌ سكه‌‌ در بازار تهران

هر قطعه‌ سكه‌ تمام‌ بهار آزادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران 2 میلیون‌و 143 هزار ریال فروخته‌ شد.

به گزارش شبکه خبر به نقل از واحد مركزی‌ خبر، قیمت هر قطعه‌ سكه‌ نیم‌ بهار آزادی نیز 1103300 ریال بود.

همچنین هر قطعه‌ سكه‌ ربع بهار آزادی 558300 ریال فروخته شد‌‌.