خرید شال دو پيست اسكي ويران شد

در پي وقوع بهمن در فرانسه 2 پيست اسكي به طور كامل ويران شد.

به گزارش فارس و به گزارش فرانس 24، وقوع بهمن در كوهستان‌هاي جنوب‌شرقي فرانسه 2 پيست اسكي را به‌طور كلي ويران كرد.

بر اثر وقوع بهمن در كوهستان “وال سوني “، 2 پيست اسكي در اين منطقه ويران شد. اين بهمن تلفات جاني به دنبال نداشت.

كوهستان وال‌سوني در جنوب‌شرقي فرانسه و در مرزهاي مشترك با ايتاليا قرار دارد.

مسابقات اسكي قهرماني جهان در سال 2009 و به منظور انتخاب نفرات برتر براي حضور در المپيك 2010 ونكور كانادا، بهمن‌ماه سال گذشته در فرانسه برگزار شد.