خرید شال اكبر ميثاقيان: من طلبكارم

اكبر ميثاقيان گفت: شكايت باشگاه استقلال اهواز مانع حضورم در ابومسلم خراسان شده است.

اكبر ميثاقيان كه پس از بركناري علي حنطه از سوي مديرعامل باشگاه ابومسلم به عنوان سرمربي اين تيم معرفي شده است، در گفت‌وگو با ايسنا، ادامه داد: استقلال اهواز از من به فدراسيون فوتبال شكايت كرده و گفته است چون كار ميثاقيان با ما هنوز تمام نشده و قرارداد داريم، حق ندارد با تيم ديگري قرارداد ببندد.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه من طلبكارم و استقلال اهواز هنوز مبلغ كامل قرارداد من را پرداخت نكرده است. آنها نه تنها اين مشكل من را حل نكرده‌اند بلكه براي من مشكل ساز هم شده و از من به فدراسيون شكايت كرده‌اند و اين مانعي است براي حضورم در ابومسلم خراسان.

ميثاقيان گفت: هنوز پيوستنم به ابومسلم به عنوان سرمربي قطعي نيست. امروز در تهران با مديرعامل باشگاه ابومسلم جلسه دارم و بعد از اين جلسه همه چيز قطعي مي‌شود.

وي با بيان اينكه پذيرش سرمربيگري ابومسلم براي يك بازي و در چنين شرايطي ريسك است، گفت: اگر سرمربيگري ابومسلم براي اين يك بازي را قبول كنم فقط به خاطر عشق به مردم مشهد و امام رضا(ع) است.