خرید شال احتمال افزايش محدوده طرح ترافيك

دبير شوراي عالي ترافيك كشور گفت:‌ در سياست‌هاي شوراي‌عالي ترافيك كشور و در قانون توسعه حمل و نقل عمومي بر افزايش محدوده طرح ترافيك در تهران و كلان‌شهرها تأكيد شده و احتمال افزايش محدوده طرح ترافيك وجود دارد.

مجتبي شفيعي در گفت‌وگو با فارس افزود: افزايش محدوديت‌هاي ترافيكي در تهران و كلان‌شهرها لازم است و بايد محدوده طرح ترافيك در كلان‌شهرها گسترش يابد.

وي گفت: هم‌اكنون محدوده طرح ترافيك شهر مشهد به تصويب شوراي‌عالي ترافيك رسيده و شهرهاي تبريز و اصفهان به زودي صاحب محدوده طرح ترافيك خواهند شد، ديگر معاونت‌هاي عمراني استانداري كلان‌شهرها نيز موظف شده‌اند طرح مطالعه محدوديت‌هاي ترافيكي را انجام دهند.

دبير شوراي عالي ترافيك كشور اظهار داشت: افزايش محدوديت‌ها به دو شكل قابل افزايش است، يكي افزايش خود محدوده طرح ترافيك و وسعت آن و ديگري اخذ عوارض از خودروهايي كه وارد محدوده طرح مي‌شوند.