خرید شال کانادا سخنگویان کاخ سفید را استخدام کرد

دولت کانادا بمنظور انعکاس بیشتر اخبار و مواضع این کشور در رسانه های آمریکایی، دو تن از سخنگویان سابق مطبوعاتی بیل کلینتون و جورج بوش را به استخدام خود درآورد.

به گزارش شبکه «ایرانتو»، «مایکل مک کوری» سخنگوی کلینتون و «آری فلیچر» سخنگوی بوش قرار است نخست وزیر کانادا را در هنگام مصاحبه با سازمان های بزرگ رسانه ای آمریکا جهت توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور یاری کنند.
«کوری تنیک» سخنگوی هارپر با اعلام اینکه افکار عمومی آمریکا کمتر با مواضع همسایه شمالی خود آشنا هستند گفت:« معمولا معرفی مواضع کانادا در کشورهای مختلف توسط سفارتخانه ها و دیپلمات های ما انجام می شود، اما باید قبول کرد، توانایی اینگونه افراد در این زمینه بیشتر از همکاران ماست. »
وی افزود:« ما یکی از بهترین سفارتخانه های خود را در واشینگتن داریم ، اما برخی کارها کاملا تخصصی است و آشنایی این افراد با شیوه عملکرد رسانه های آمریکایی، به ما کمک خواهد کرد در دوران جدید مدیریت اقتصادی آن کشور در خط مقدم قرار گیریم.»
سخنگوی هارپر، تشریح تفاوت های عملکردی در زمینه های بانکی و نحوه مقابله با بحران اقتصادی و همچنین معرفی ظرفیت های کلان کانادا به عنوان تأمین کننده اصلی انرژی آمریکا را از جمله مواردی دانست که هم اکنون مورد توجه رسانه های جنوبی است.
وی اشاره ای به میزان دستمزد و یا مدت قرارداد آنها نکرد اما گفت میزان حقوق آنها برای مدت معینی درنظر گرفته شده است.
«باب رید» از کارشناسان رسانه ای و سخنگوی مطبوعاتی نخست وزیر اسبق انتاریو با دفاع از این اقدام دولت گفت:« من فکر می کنم هزینه مورد نظر در راه درستی صرف می شود ، در طول تاریخ ، ذهنیت آمریکاییها نسبت به ما توأم با تردید و مشکل بوده است و اینکار جان تازه ای به روابط عمومی ما خواهد داد.»

وی با اشاره به سقوط جایگاه کانادا در دوران حکومت جورج بوش نسبت به مکزیک و انگلیس گفت:« ما هیچوقت جزو لیست الف در واشینگتن نبودیم اما با روی کار آمدن اوباما و آغاز فصل جدید روابط دو کشور، باید از فرصت موجود حداکثر استفاده را بعمل آورد.»