خرید شال مرگ 40 نفر در زلزله افغانستان

بر اثر وقوع دو زمين لرزه در شرق افغانستان حدود 40 نفر در مناطق روستايي کشته شدند .

به گزارش واحد مرکزي، سخنگوى دولت افغانستان گفت : اين دو زمين لرزه در حدود 90کيلومترى شرق کابل روى داد که بر اثر آن بيش از يکصد خانه نيز تخريب شد.

براساس اين گزارش ، اين دو زمين لرزه به بزرگى 5/5 و 1/5 ريشتر حدود ساعت 2 بامداد و 4 بامداد روز جمعه استان ننگرهار را لرزاند.

شاه محمد يکى از مقامات محلى منطقه شعرزاد استان ننگرهار نيز در اين باره گفت : آمار قربانيان اين زمين لرزه احتمالا افزايش خواهد يافت.